Argumentai

Argumentai:
- Vokietijos savaitraštyje „Der Spiegel“ teigiama, kad pasaulyje esą vis labiau populiarėja vadinamasis žemės užgrobimo modelis, kurį galima laikyti nauja kolonizavimo forma. Šį modelį taiko ekonomiškai išsivysčiusių valstybių korporacijos, trečiosiose pasaulio valstybėse superkančios žemės ūkio paskirties žemę. „Užsienio investuotojai superka arba išsinuomoja didelius plotus dirbamos žemės trečiosiose pasaulio valstybėse, kad pasipelnytų iš augančio žemės ūkio paskirties žemės grūdams auginti poreikio, atsižvelgdami į vis didėjantį gyventojų skaičių. Šis pelno siekimas dažnai prasilenkia su vietos gyventojų interesais. Pavyzdžiui, Liberijoje visa dirbama žemė jau priklauso užsienio investuotojams, 50 proc. dirbamų žemių užsieniečiai valdo Filipinuose, Ukrainoje – 30 proc. Šis procesas vadinamas žemės užgrobimu ir paliečia besivystančias rinkas Afrikoje, Pietų Amerikoje, Azijoje ir Rytų Europoje.

- Žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas teigia, kad „Ateidavo pas mus į asociaciją švedų, kiti užsieniečių. Tai jie taip keldavo klausimą: suorganizuok man 500 hektarų sklypą ir kad būtų kompaktiškas. Užsieniečiai yra išlepę. Kai jie į kitą šalį atveža pinigų, įpratę, kad kitąmet jiems jau grįžtų investicijos. Užsieniečiams reikia didelių sklypų ir dar tokių, kurie greitai duotų grąžos. Be to, atsiranda grėsmė, kad užsienietis, skirtingai nei lietuvis, gali nualinti žemę, netaikyti joje sėjomainos. Po 5–10 metų užsienietis tą nustekentą dirvožemį parduos kitiems.

- Danai Lietuvoje turi kiaulių fermų, užaugintas bukasnukes parduoda Rusijai, susižeria pelną ir sėdi sau Kopenhagoje. Mums lieka azoto kvapai, teršalai ir nerimas, kad danai mūsų kiaulininkams nemoka tokių algų kaip saviems kiaulininkams danams. Kam jiems teršti savo šalį, jei yra kvailesnių.

- Bendrovė „Agrowill group“ kovo pradžioje pardavė 2 tūkst. hektarų Lietuvos žemės ūkio paskirties žemės švedų kapitalo įmonei. Iki kitų metų gegužės dar galioja draudimas pardavinėti žemę užsieniečiams. Agrowill group“ valdybos pirmininkas teigė, kad jie žemių nepardavė. Pardavė 3 antrines įmones, kurios valdo žemes. O įmones parduoti ar įsigyti nei po 2014 metų, nei dabar nėra draudžiama.

- Žemės pardavimą sustabdė Gruzija, Vengrija... 

Bolivijoje įsigaliojo Motinos Žemės įstatymas

 

Spekuliacija: Lietuvos Žemės neišveš. Jau išveža!

[Translate]

paveikslėlisUžduokime sau klausimą – kas gi yra mums visiems mūsų Žemė.
Mūsų Lietuva ir jos teritorija.
Mūsų Tėvynė.

Ar tik prekė, o gal įrankis maisto gamybai, ar visgi šis tas daugiau?

Jei kalbėti, kaip apie prekę, tai tokios kalbos primena blusų ginčus dalijantis lokio kailį.
Mes tos žemės nesukūrėme, neišauginome, nepagaminome. Ir net mes patys, kaip ir tos blusos, egzistuojame tik tos žemės dėka. Tik jos dėka mes esame ir tik jos dėka egzistuoja mums tinkama gyventi terpė.

Mūsų protėviai ilgus amžius kovojo dėl tos išgyvenimo terpės, nes suvokė, kad jų vaikams ir anūkams reikės kažkur gyventi, valgyti ir kur kvėpuoti. Reikės vietos atsigauti dvasiai. Juk tik tėvynėje žmogus gali kvėpuoti pilna krūtine, kas ypač labai juntama grįžus iš svetur.

 

Žemės ūkio, kaip gamtos proceso naikinimas. Ar yra išeitis?

[Translate]

paveikslėlisMums žadėjo, kad išėjus iš planines ekonomikos gyvensime geriau – laisvoji rinka ir privatizacija viską sustatys į vietas….

Šiandien mums sako, kad turime parduoti savo žemę užsieniečiams.. Lietuva neturi pramonės gamybos, neturi resursų, todėl nėra iš ko mokėti dotacijų žemės ūkiui. Vienintelė galimybė palaikyti primestą modelį – skolintis.

 

Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia... 

Bočiai, Vytis, Lietuvos himnas

 

gražiausia lietuvaitė...

Lietuvaite


Lietuvos išdavikai pasiraše LR konstitucia "47 LR konstitucijos strp.). (Įstatymą pasirašė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.) Lietuva nebeturi teisines nuosavybes į savo Bočių ŽEMĘ. Mes Tauta nebeturime teisės į savo Bočių Žemę!! ... 47 straipsnis Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje. Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą. Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei - jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti. Straipsnio pakeitimai: Nr. I-1390, 1996-06-20, Žin., 1996, Nr. 64-1501 (1996-07-05) Nr. IX-1305, 2003-01-23, Žin., 2003, Nr. 14-540 (2003-02-07) Apie sklypų bei žemės nuosavybę Lietuvos piliečiams net nekvepia... Už skolą Lietuva bus atiduota kreditoriams, kurie spausdina dolerius...
 
 

Močiutės sveikas maistas iš daržo...

močiutės sveikas maistas

Bolivijoje įsigaliojo Motinos Žemės įstatymas