APIE REFERENDUMO BŪTINUMĄ

13.11.15 Aiškiai ir konkrečiai - Romas Kaulinis APIE REFERENDUMO BŪTINUMĄ. (Žemės Ūkio Rūmai, Kaunas)

 

13.11.11 R.Kupčinskas APIE REFERENDUMO BŪTINUMĄ
Tautos Jėga Vienybėje.
 

 V. Adamkus "...Lietuvos žemės iš Lietuvos nieks neišveš..." 2013 XI 11

- O kas gi sako, kad išveš? Tiesiog - NUOSAVYBĖS TEISĖ pereis į Ne Lietuvos piliečių rankas...

13.10.17 Ar žinote kas yra agrarinis kolonializmas ..? sužinosite išklausę...
NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS A.ENDRIUKAITIS tiksliai ir aiškiai APIE REFERENDUMO BŪTINUMĄ

 

13.10.11
Išsakyta Profesoriaus nuomonė po tremtinių suvažiavimo Kauno sporto halėje, kuomet renginio metu tūkstančiams tremtinių buvo paskelbta, jog tai- "referendŪmai", bandant įdiegti susirinkusiems jokiais būdais nepasirašinėti Referendumui. Išėję vyresnio amžiaus žmonės vos ne su baime žvelgė į parašų rinkėjus- kaip į išdavikus... Renginyje tarytum įsakymas visiems nuskambėjo: saugotis šio, anot Profesoriaus, "klaidinimo".

"PATRIARCHO RUDUO" ir "ReferendŪmai"
http://www.youtube.com/watch?v=XPUtK-uVgAg

0:20 - "kas nors prieš gėjus pradės rinkti, dar prieš ką nors..."

...tik dar pirmiausiai reikia įregistruoti VRK, pereinant visas subtilybes.
Po to- nežmonišką darbą atlikti surenkant parašus: net ir 100'000+ tikrai būtų ką veikti...
Na, o galiausiai, jau kaip ir kiekvienam žinoma:
- visa Tauta turi subalsuoti, kad Referendumas įvyktų (51% balso teisę turinčiųjų pasisakyti "už"):
pritariant (TAIP) arba nepritariant (NE).


SUOMIJA: 5 mln. gyventojų - 50 tūkst. piliečių parašų - 1% gyventojų,
SLOVAKIJA: 5.4 mln. - 350 tūkst. parašų - 6,48%,
ALBANIJA: 3.1 mln. - 50 tūkst. - 1,61%.

LIETUVA: 3*mln. (~2,6*) gyventojų - 300 tūkst. parašų - 10% (~>15%).

13.10.10
PAGARBA ZIGMUI VAIŠVILAI - į referendumo grupės arsenalą!

Spalio 3 d. Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila Seime surengė spaudos konferenciją „Kviečiu Prezidentę prisiimti atsakomybę ne tik dėl generalinio prokuroro, bet ir dėl melo Lietuvos rinkėjams"
1min. 45s. trukmės iškarpa iš spaudos konferencijos pabaigos - kalba APIE REFERENDUMĄ.

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/HCmv-IjGe48?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>