Pasirašykite peticiją 2017

Brukami žemės saugiklių pakeitimai.PDF 
Praciškaus Šliužo pamąstymai.PDF


Failai atsisiuntimui:

Pasirinkite sau tinkamą variantą.
Jei kreipiatės asmeniškai
Pasirasyk2017_asm.pdf (PDF) arba
Pasirasyk2017_asm.docx (DOCX) arba
Pasirasyk2017_asm.doc (DOC) Word 97-2003

Jei kreipiatės ne vienas
Grupinis_kreipimasis2.pdf (PDF) arba
Grupinis_kreipimasis2.docx (DOCX) arba
Grupinis_kreipimasis2.doc (DOC) Word 97-2003

Jei kreipiatės nuo oficialiai registruotos bendruomenės
Pasirasyk2017_org.pdf (PDF) arba
Pasirasyk2017_org.docx (DOCX) arba
Pasirasyk2017_org.doc (DOC) Word 97-2003

Užpildžius arba ranka surašytą dokumentą reikia nuskanuoti-nufotografuoti ir persiųsti nurodytais Seimo "Peticijų komisijos" pirmininko ir Vyriausybės kanceliarijos elektroniniais adresais.

P.S. prašome siunčiamos peticijos kopiją siūsti pašto pasirasyk2017@gmail.com adresu.
Gautų peticijų kopijos leis sukaičiuoti palaikančių kiekį ir įgalins informuoti apie nagrinėjimo eigą, palaikymo renginius ir reikalingas priemones.

Iš anksto dėkojame už kantrybę, pasiryžimą ir sugaištą brangų laiką.

Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijai (komisijos pirmininkas Petras.Cimbaras@lrs.lt)

Lietuvos Respublikos Vyriausybei (Vyriausybės kanclerė milda.darguzaite@lrv.lt)

REIKALAVIMAS

2017 m. ... mėn. ... d.

... ... ... m.

Mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos Respublikos poiliečiai, atsižvelgdami į daugiau nei trijų šimtų tūkstančių piliečių, parašais išreiškusių savo pilietinę poziciją, valią rengiant “Žemės referendumą”, remdamiesi LR Konstitucijos 1, 2, 3, 4 straipsniais ir LR “Peticijų įstatymo” 3 str. 1 d. 3 punkte suteikta mums teise, taip pat 2-oje dalyje įtvirtinta nuostata, kad sprendžiant visuomenei ir valstybei svarbius klausimus negali būti keliama grėsmė Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai, reikalaujame:

- nekeisti Lietuvos Respublikos “Žemės ūkio paskirties žemės įsigyjimo įstatymo” paliekant jį galioti toje redakcijoje, kuri buvo priimta 2014 m. balandžio 24 d.

Vadovaujantis LR “Peticijų įstatymo” 9 str. 5-oje dalyje įtvirtinta nuostata, prašome mūsų reikalavimą sujungti su tokiu pačiu reikalavimu, kurį pateikė 13-os piliečių grupė iš Kauno 2017 m. spalio 22 d., ir nagrinėti kaip vieną kreipimąsi.

Apie kreipimosi įregistravimą remiantis LR “Peticijų įstatymo” 8 str. 2-os dalies nuostata prašome pranešti elektroniniu paštu pasirasyk2017@gmail.com


- [toliau dokumente seka parašų rinkimo lentelė su galimais 25 įrašais....]

 

"Pasirasyk2017_asm"

... (vardas pavardė) ...

... (asmens kodas) ...

... (deklaruojamos gyvenamosios vietos adresas) ...

... (telefono Nr.) +370 6.. ...

El. Paštas : ... @ ... ...

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijai

Gedimino pr. 53, Vilnius LT-01109

(komisijos pirmininkas Petras.Cimbaras@lrs.lt)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijai

Per Vyriausybės kanceliariją

Gedimino pr. 11, Vilnius LT-01103

(Vyriausybės kanclerė milda.darguzaite@lrv.lt)

 

 

REIKALAVIMAS

2017 m. ... mėn. ... d.

... (miesto arba gyvenvietės pavadinimas) ... m.

 

Atsižvelgiant į daugiau nei trijų šimtų tūkstančių piliečių parašais išreišktą pilietinę poziciją ir valią rengiant “Žemės referendumą”, remiantis LR Konstitucijos 1, 2, 3, 4 straipsniais ir LR “Peticijų įstatymo” 3 str. 1 d. 3 punkte suteikta mums teise, taip pat 2-oje dalyje įtvirtinta nuostata, kad sprendžiant visuomenei ir valstybei svarbius klausimus negali būti keliama grėsmė Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai, reikalauju:

- nekeisti Lietuvos Respublikos “Žemės ūkio paskirties žemės įsigyjimo įstatymo” paliekant jį galioti toje redakcijoje, kuri buvo priimta 2014 m. balandžio 24 d.

Vadovaujantis LR “Peticijų įstatymo” 9 str. 5-oje dalyje įtvirtinta nuostata, prašau mano reikalavimą sujungti su tokiu pačiu reikalavimu, kurį pateikė 13-os piliečių grupė iš Kauno 2017 m. spalio 22 d., ir nagrinėti kaip vieną kreipimąsi.

Apie kreipimosi įregistravimą remiantis LR “Peticijų įstatymo” 8 str. 2-os dalies nuostata prašome pranešti elektroniniu paštu: pasirasyk2017@gmail.com

 

... (vardas, pavardė) ... ... (parašas) ...

 

 

 

 

"Pasirasyk2017_org"

 

... (organizacijos pavadinimas) ...

... (būstinės adresas) ...

El. Paštas : ... ... ...

Įm. k.: ... ... ...

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijai

Gedimino pr. 53, Vilnius LT-01109

(komisijos pirmininkas Petras.Cimbaras@lrs.lt)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijai

Per Vyriausybės kanceliariją

Gedimino pr. 11, Vilnius LT-01103

(Vyriausybės kanclerė milda.darguzaite@lrv.lt)

 

 

2017 m. ... mėn. ... d.

... (miesto arba gyvenvietės pavadinimas) ... m.

 

... (organizacijos pavadinimas) ... , kuri savo gretose apjungia ... (žodžiu įrašomas Lietuvos piliečių arba/ir juridinių asmenų kiekis, jų pavadinimai) ... , atsižvelgdami į daugiau nei trijų šimtų tūkstančių piliečių, parašais išreiškusių savo pilietinę poziciją, valią rengiant “Žemės referendumą”, remdamiesi LR Konstitucijos 1, 2, 3, 4 straipsniais ir LR “Peticijų įstatymo” 3 str. 1 d. 3 punkte suteikta mums teise, taip pat 2-oje dalyje įtvirtinta nuostata, kad sprendžiant visuomenei ir valstybei svarbius klausimus negali būti keliama grėsmė Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai, reikalaujame:

- nekeisti Lietuvos Respublikos “Žemės ūkio paskirties žemės įsigyjimo įstatymo” paliekant jį galioti toje redakcijoje, kuri buvo priimta 2014 m. balandžio 24 d.

Vadovaujantis LR “Peticijų įstatymo” 9 str. 5-oje dalyje įtvirtinta nuostata, prašome mūsų reikalavimą sujungti su tokiu pačiu reikalavimu, kurį pateikė 13-os piliečių grupė iš Kauno 2017 m. spalio 22 d., ir nagrinėti kaip vieną kreipimąsi.

Apie kreipimosi įregistravimą remiantis LR “Peticijų įstatymo” 8 str. 2-os dalies nuostata prašome pranešti elektroniniu paštu: pasirasyk2017@gmail.com

 

... (organizacijos vadovo arba įgalioto asmens pareigos) ... ... (parašas) ...

 

... (vardas ir pavardė) ...