Smegenų plovimas LRT, arba Pavojingasis referendūmas II

Eugenijus Paliokas 2014-01-29

 

 
LRT Klasikos radijas šįryt paaiškino, jog (anoniminiai) specialistai, remdamiesi Konstitucinio Teismo 2014 01 24 nutarimu, teigia, jog Iniciatyvinės grupės „Tautos valia“ privalomajam referendumui skelbti  paskelbtos nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos įsipareigojimams Europos Sąjungai, o koltauta referendumu nėra pritarusi išstojimui iš šios organizacijos, toks referendumas negali būti rengiamas.

Tame Konstitucinio Teismo 2014 01 24 nutarime, kuris atsirado po to, kai 2013 metų lapkričio 7 dieną Seimas kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydamas įvertinti,  ar dar 2006 m. priimta Lietuvos Konstitucijos 125 straipsnio pataisa, kuria iš Konstitucijos buvo pašalinta Lietuvos Bankui suteikta išimtinė pinigų emisijos teisė, neprieštarauja Konstitucijai, yra tokie žodžiai:

pagal Konstituciją, referendumu nepanaikinus minėtų konstitucinių Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindų, įtvirtintų Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1, 2 straipsniuose, negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai“. 

Įvertinti Iniciatyvinės grupės „Tautos valia“ privalomajam referendumui skelbti iniciatyvos atitikimą/neatitikimą Konstitucijai Konstitucinio teismo niekas niekada neprašė.

1. Referendumu priimti sprendimai gali būti keičiami tik referendumu. - Tai mūsų inicijuojamo referendumo nuostata; dabar jos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje NĖRA.

2. 2003 m. referendume dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje buvo parengtas toks teiginys: Pritariu Lietuvos Respublikos narystei Europos Sąjungoje. Rinkėjai žymėjo TAIP arba NE skiltis - apie narystės vis besikeičiančioje Europos Sąjungoje sąlygas klausiama nebuvo.


3. 2003 m. kovo 20 d. už anksčiau referendumu priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos pakeitimą, pakeitusį jos 47 straipsnį, kurį siūlome atstatyti balsavo tik 90 Seimo narių (reikia 94), tai yra mažiau nei reikia Konstitucijai pakeisti.*

4. Pagal 1994 m. liepos 22 d. Konstitucinio Teismo nutarimą ir Referendumo įstatymo 14 straipsnį referendumo iniciatoriai referendumui gali teikti net Konstitucijai prieštaraujančias nuostatas, o Seimas gali tik konstatuoti tokį faktą ir savo išvadą paskelbti visuomenei, bet neturi teisės neskelbti referendumo, jau nekalbant apie VRK, kuri, be abejo, Seimo galių neturi.

5.  Lietuvos Respublikos Konstitucija aiškiai apibrėžia Konstitucinio teismo kompetenciją – tai Seimo, Vyriausybės ir Prezidento priimtų teisės aktų atitikimo Konstitucijai vertinimas:

102 straipsnis
Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai - neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.
 
 – referendumu priimtų sprendimų vertinimas neįeina į Konstitucinio teismo kompetenciją.

 

Belieka tikėtis, kad Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija neplaus Lietuvos Respublikos piliečių smegenų kaip LRT Klasikos radijas šįryt ir kad ji nėra Trojos arklys.

Pagarbiai,

Eugenijus Paliokas

Šis laiškas parašytas ir išsiųstas prieš 2014 01 29 VRK posėdį, kuriame buvo bandoma sustabdyti referendumo iniciatyvą.