Po siūlymu pasirašę 38 Seimo nariai

2013.12.23 Seime turėjo būti bent jau svarstomas Referendumo paskelbimo klausimas. Prieš pat Seimo posėdį, klausimas buvo išimtas iš dienotvarkės. Todėl reikėjo seime balsuoti iš naujo 44 susilaikiusiųjų balsais klausimas nebuvo įtrauktas į dienotvarkę, nes tik 38 balsavo už.
 
PASKUTINĖS NAUJIENOSVRKŠiandien vyko VRK posėdis, kuriame jo nariams buvo pateikta metodologija. Kaip teigia dalyvavę - didelio entuziazmo jos pateikimas VRK nariams nesukėlė ..:)Gruodžio 30 dieną VRK bus posėdis kuriame ją svarstys (pritarti, nepritarti, pritarti iš dalies). Didelis netikėtumas jiems buvo žinią, kad VRK sprendimas buvo apskųstas Administraciniam Teismui (kurio posėdis vyksta esamuoju laiku, t.y. 2013/12/20 14 val.)TEISMASIniciatyvinės grupės teismui apskundė VRK komisijos nutartį, kurioje reikalaujama atstatyti dalį negaliojančių parašų, praplėsti parašų tikslinimo ribas (įdėsiu patį skundą netrukus)Teismas turėjo 48 val. sprendimo pateikimui. Laukiame žiniųSEIMASSeimas įtraukė klausimą dėl referendumo į Seimo dienotvarkę. Jis bus pateiktas svarstymui 12/23 pirmadienį, pranešėjas Gediminas Jakavonis (~ 13:40 pradžia)XIIP-1388Seimo nutarimo „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo“projektaspranešėjas – Gediminas Jakavonis13.40–14.00 pateikimasSeimūnų sueigos pirmadienį nebus. Kad keistųsi svarstymo laikas - šansas labai nedidelis.Ką reiškia tas svarstymas? Tą dieną dar niekas nesispręs. Bus einama kaip įstatymų priėmimo keliu - viso 3 stadijos, viska atrodys maždaug taip (gal dar kas papildys):1. Teikimo stadija (teikt ar ne teik komitetams)2. Komitetų išvados3. PriėmimasKomitetų išvados nėra privalomos, čia gali būti tik kaip palengvinimas Seimo nariams, kurie nespėja gilintis. Seimo sesija startuoja nuo sausio 6 dienos. Visos 3 stadijos turėtų būti pereitos per sausio mėnesį. SEIMO NARIŲ PAVARDĖS (pasirašę už referendumo inicijavimą ir pateikę projektą dėl "Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo") Pati projekto formuluotė:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462669&p_tr2=2Projekto priedas:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462670&p_tr2=2Siūlymas ir teikėjai:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462672&p_tr2=2Po siūlymu pasirašę 38 Seimo nariai: Gediminas JakavonisJonas KondrotasDarius UlickasPetras ČimbarasKęstutis DaukšysSergej UrsulAudronė PitrėnienėRaimondas MarkauskasNaglis PuteikisMečislovas ZasčiurinskasPetras GražulisVytautas KamblevičiusZita ŽvikienėValentinas BukauskasVitalija VonžutaitėViktor UspaskichDangutė MikutienėVilija FilipovičienėValdas SkarbaliusRytas KupčinskasAlgirdas PatackasJonas VarkalaPovilas GylysPovilas UrbšysRima BaškienėEduardas ŠablinskasEdmundas JonylaKazys GrybauskasRaimundas PaliukasSaulius BucevičiusValdas VasiliauskasVirginija BaltraitienėSergej DmitrijevLarisa DmitrijevaValerijus SimulikRemigijus AčasLinas BalsysAlgirdas DumbravaVisa gruodžio 23 dienotvarkė čia:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462724

 

VRK
Šiandien 13.12.20 vyko VRK posėdis, kuriame jo nariams buvo pateikta metodologija. Kaip teigia dalyvavę - didelio entuziazmo jos pateikimas VRK nariams nesukėlė.

Gruodžio 30 dieną VRK bus posėdis kuriame ją svarstys (pritarti, nepritarti, pritarti iš dalies). Didelis netikėtumas jiems buvo žinia, kad VRK sprendimas buvo apskųstas Administraciniam Teismui (kurio posėdis vyksta esamuoju laiku, t.y. 2013/12/20 14 val.)


TEISMAS
Iniciatyvinės grupės teismui apskundė VRK komisijos nutartį, kurioje reikalaujama atstatyti dalį negaliojančių parašų, praplėsti parašų tikslinimo ribas.
Teismas turėjo 48 val. sprendimo pateikimui. Laukiame žinių.

Skundas teismui PDF formate - parsisiųsti:


SEIMAS
Seimas įtraukė klausimą dėl referendumo į Seimo dienotvarkę. Jis bus pateiktas svarstymui 2013/12/23 pirmadienį, pranešėjas Gediminas Jakavonis (~ 13:40 pradžia) - transliacija internetu http://media3.lrs.lt/STLIVE

XIIP-1388
Seimo nutarimo „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo“projektas
pranešėjas – Gediminas Jakavonis
13.40–14.00 pateikimas

Seimūnų sueigos pirmadienį nebus. Kad keistųsi svarstymo laikas - galimybė labai nedidelė.

Ką reiškia tas svarstymas? Tą dieną dar niekas nesispręs. Bus einama kaip įstatymų priėmimo keliu - viso 3 stadijos, viskas atrodys maždaug taip (gal dar kas papildys):
1. Teikimo stadija (ar pritarti pačiai idėjai, kokie komitetai teiks išvadas, sekanti svarstymo data)
2. Komitetų išvados (priimti, ne, grąžinti papildymui - Seimas balsuoja)
3. Priėmimas

Komitetų išvados nėra privalomos, čia gali būti tik kaip palengvinimas Seimo nariams, kurie nespėja gilintis. Seimo sesija startuoja nuo sausio 6 dienos. Visos 3 stadijos turėtų būti pereitos per sausio mėnesį.SEIMO NARIŲ PAVARDĖS (pasirašę už referendumo inicijavimą ir pateikę projektą dėl
"Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo")

Pati projekto formuluotė:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462669&p_tr2=2
Projekto priedas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462670&p_tr2=2
Siūlymas ir teikėjai:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462672&p_tr2=2


Po siūlymu pasirašę 38 Seimo nariai:

Gediminas Jakavonis
Jonas Kondrotas
Darius Ulickas
Petras Čimbaras
Kęstutis Daukšys
Sergej Ursul
Audronė Pitrėnienė
Raimondas Markauskas
Naglis Puteikis
Mečislovas Zasčiurinskas
Petras Gražulis
Vytautas Kamblevičius
Zita Žvikienė
Valentinas Bukauskas
Vitalija Vonžutaitė
Viktor Uspaskich
Dangutė Mikutienė
Vilija Filipovičienė
Valdas Skarbalius
Rytas Kupčinskas
Algirdas Patackas
Jonas Varkala
Povilas Gylys
Povilas Urbšys
Rima Baškienė
Eduardas Šablinskas
Edmundas Jonyla
Kazys Grybauskas
Raimundas Paliukas
Saulius Bucevičius
Valdas Vasiliauskas
Virginija Baltraitienė
Sergej Dmitrijev
Larisa Dmitrijeva
Valerijus Simulik
Remigijus Ačas
Linas Balsys
Algirdas Dumbrava

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. (pirmadienio) posėdžių visa darbotvarkė:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462724    1-30

1-30.

XIIP-1388

Seimo nutarimo „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo“projektas

pranešėjas – Gediminas Jakavonis / 38 SN

13.40–14.00

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

registracijos data

2013-12-19

TD

 

IŠBRAUKIAM, kadangi PILIEČIŲ - TAUTOS VALIA - GALI PRIEŠTARAUTI KONSTITUCIJAI...

1-29.

XIIP-1388

Seimo nutarimo „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo“projektas

pranešėjas –Gediminas Jakavonis / 38 SN

pateikimas

 

registracijos data

2013-12-19

TD 2013-12-20

gali prieštarauti Konstitucijai