Referendume (išankstinis) balsavimas Lietuvoje ir svetur (paštu)...

K. Stoškus. Tiesioginės demokratijos egzaminas, kurį privalu išlaikyti… | Alkas.lt

Valstybingumas, kaip žinome, mums sugrįžo beveik kaip Dievo dovana. Bet kol mes dairėmės...

Išankstinis balsavimas Referendume ir svetur...

Lietuvoje: Susiplanavusiems atostogas ar išvykstant kitais reikalais, balsuoti iš anksto galima bet kurioje savivaldybėje birželio 25-26 dieną (trečiadienį ir ketvirtadienį) nuo 8 iki 20 valandos. Balsavimas iš anksto vyksta patalpose, esančiose pastate, kuriame yra tos savivaldybės mero (administracijos direktoriaus) darbo vieta.

Su savimi reikia turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Pageidautina, bet nebūtina, rinkėjo kortelė. (geriau turėti)

Referendumo dieną, birželio 29 – sekmadienį, galite balsuoti bet kurioje apylinkėje. (tačiau jei yra galimybių - pageidautina savoje)


Svetur: Gyvenantiems ar viešintiems užsienyje (derėtų visus paraginti esančius svetur) registruotis http://www.vrk.lt/ereg arba prisijungimas prie: rinkėjų, balsuojančių užsienyje, registracijos sistemos (http://www.vrk.lt/e-registracija). Gauti balsavimo biuletenį paštu ir išsiųsti atgal į ambasadą ar kitą nurodytą vietą, nesuspėjus registruotis, esant galimybei atvykti balsuoti nurodytu laiku. Kviečiu kiekvieną nepasiduoti ir narsiai stoti į šią kovą, kviečiant dar po 10 draugų.

PASKUBAME: Rinkėjų, balsuojančių atstovybių patalpose, registracija VRK el. registracijos sistemoje vyks iki referendumo dienos, t.y. birželio 29 d. imtinai. Rinkėjų, pageidaujančių balsuoti paštu, registracija priklausomai nuo valstybės, kurioje rinkėjai gyvena, baigsis nuo birželio 15 iki birželio 24 d.

Registracijos prašyme rinkėjas taip pat turi pasirinkti, kokiu būdu jis pageidauja balsuoti – paštu arba asmeniškai atvykus į atitinkamą Lietuvos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nustatytą dieną ir laiku. Išankstinis balsavimas Lietuvos atstovybėse prasideda nuo birželio 16 dienos. Balsuosiantiems paštu prašyme nurodytu gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresu bus išsiųsti rinkimų biuleteniai.
 
PERDUOKIME ŠIĄ ŽINIĄ VIENI KITIEMS, VISIEMS DRAUGAMS, ARTIMIESIEMS, KURIE ŠIUO METU GALBŪT TOLI...
Gerbiamieji, privalome nesnausti. Dauguma nori dvigubos pilietybės ir neturėtume būti prieš, tačiau pasidėti ją lentynoj ir stebėti valstybės raidą, joje nedalyvaujant, būtų nusikaltimas. Būdami piliečiais, privalome įveikti "valdžios" keliamas užduotis. Ir tai mūsų pilietinė pareiga, o meilę Tėvynei - išsakysime Referendume. Taip kad...
Žemės Referendumas, kuris vyks birželio 29-ją, kuriame būtina sudalyvauti bei pasisakyti daugiau nei pusei rinkimo teisę turinčių LR piliečių: UŽ Lietuvos išsaugojimą ateities kartoms.

 Jeigu Jūs gyvenate užsienio valstybėje ar joje būsite rinkimų dienomis ir pageidaujate  balsuoti, prisijunkite prie:
rinkėjų, balsuojančių užsienyje, registracijos sistemos.

1. Įveskite savo Lietuvos Respublikos asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) duomenis bei apsaugos kodą ir paspauskite nuorodą "Prisijungti".
2. Norėdami balsuoti užsienio valstybėje, kurioje gyvenate, ar valstybėje, kurioje esate apsistojęs laikinai, spauskite nuorodą „Pildyti prašymą".

Balsavimas Atstovybėse vyks nustatytomis dienomis ir laiku 

 

Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad 2014 m. birželio 29 d. vyks privalomasis referendumas
dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo.
 
Lietuvos Respublikos piliečiai gyvenantys užsienio valstybėje ar jose esantys laikinai ir pageidaujantys balsuoti referendume, registruojasi rinkėjų, balsuojančių užsienyje, registracijos sistemoje http://www.vrk.lt/e-registracija
 
Rinkėjai, kurie registravosi balsavimui 2014 m. gegužės 25 d. pakartotiniame balsavime Respublikos Prezidento rinkimuose ir 2014 m. gegužės 25 d. rinkimuose į Europos Parlamentą, galės pateikti registracijos prašymą naudojant anksčiau pateikto registracijos prašymo duomenis (registruodamiesi pažymėkite „Naudoti anksčiau pateikto rinkėjo registracijos prašymo duomenis“). Aktualius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, balsavimo būdą ir kt.) pildydami prašymą galėsite pakeisti.
 
Prašyme nurodysite kokiu būdu pageidaujate balsuoti referendume:
-          paštu (Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresu Jums bus išsiųstas referendumo biuletenis);
-          ar atvyksite asmeniškai į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis ir laiku.
 
Rinkėjų, balsuojančių atstovybių patalpose, registracija VRK el. registracijos sistemoje vyks iki referendumo dienos, t. y. birželio 29 d. imtinai. Rinkėjų, pageidaujančių balsuoti paštu, registracija priklausomai nuo valstybės, kurioje rinkėjai gyvena, baigsis nuo birželio 15 iki birželio 24 d.
 
Balsavimo diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose dienos ir laikas:
(Konkrečią informaciją apie balsavimo dienas ir laiką kiekvienoje Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ir konsulinės įstaigoje rasite šių įstaigų interneto svetainėse)
 
Europoje, Azijoje ir Australijoje:
2014 m. birželio 16–20 d., nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 val. iki 16.00 val. (vietos laiku);
2014 m. birželio 23 d., 25-27 d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);
2014 m. birželio 29 d. nuo 10.00 val. iki 20.00 val. (vietos laiku, bet ne ilgiau kaip iki 20.00 val. Lietuvos laiku).
 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje:
2014 m. birželio 16–20 d., nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 val. iki 16.00 val. (vietos laiku);
2014 m. birželio 23 d., 25-27 d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);
2014 m. birželio 29 d. nuo 7.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 val. (Lietuvos laiku).
 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte:
2014 m. birželio 29 d. nuo 7.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 val. (Lietuvos laiku).
 
Lietuvos Respublikos garbės generaliniame konsulate  Toronte:    
2014 m. birželio 29 d. nuo 9.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 val. (Lietuvos laiku).
Norėdami gauti išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Konkrečiais klausimais dėl balsavimo Jūsų gyvenamojoje užsienio valstybėje kreipkitės į atitinkamą Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybę ar konsulinės įstaigą.

_____________

Atstovybių sąrašas:

Ambasada Airijoje

Ambasada Armėnijos Respublikoje

Ambasada Austrijos Respublikoje

Ambasada Azerbaidžano Respublikoje

Ambasada Belgijos Karalystėje

Ambasada Bulgarijos Respublikoje

Ambasada Čekijos Respublikoje

Ambasada Danijos Karalystėje

Ambasada Egipto Arabų Respublikoje

Ambasada Estijos Respublikoje

Ambasada Graikijos Respublikoje

Ambasada Gruzijoje

Ambasada Italijos Respublikoje

Ambasada Izraelio Valstybėje

Ambasada Japonijoje

Ambasada Kazachstano Respublikoje

Ambasada Kazachstano Respublikoje, Almatos skyrius

Ambasada Kinijos Liaudies Respublikoje

Ambasada Latvijos Respublikoje

Ambasada Moldovos Respublikoje

Ambasada Nyderlandų Karalystėje

Ambasada Norvegijos Karalystėje

Ambasada Portugalijos Respublikoje

Ambasada Prancūzijos Respublikoje

Ambasada Rumunijoje

Ambasada Slovėnijos Respublikoje

Ambasada Suomijos Respublikoje

Ambasada Švedijos Karalystėje

Ambasada Šveicarijos Konfederacijoje

Ambasada Turkijos Respublikoje

Ambasada Ukrainoje

Ambasada Vengrijoje

Ambasada Indijos Respublikoje

Generalinis konsulatas San Paule

Ambasada Baltarusijos Respublikoje

Generalinis konsulatas Gardine

Ambasada Ispanijos Karalystėje

Konsulatas Valensijoje

Ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose

Generalinis konsulatas Čikagoje

Generalinis konsulatas Niujorke

Ambasada Jungtinėje Karalystėje

Ambasada Kanadoje

Garbės generalinis konsulatas Toronte

Ambasada Lenkijos Respublikoje

Konsulatas Seinuose

Ambasada Rusijos Federacijoje

Generalinis konsulatas Sankt-Peterburge

Generalinis konsulatas Kaliningrade

Konsulatas Sovetske

Ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje

Punktas Lemonte (JAV)

Šaltinis http://www.vrk.lt/e-registracija