Neklaidingoji

2015, Vasario 2, 23:11

Rūta Gajauskaitė
  paveikslėlis  
  Rūta Gajauskaitė (1946.01.24-2015.01.30)
Lietuvos teisininkė, kriminologė, docentė, visuomenės
ir politinė veikėja...
 
Kas Dainon nesudėta. Paskutinis Tautos dukros šauksmas į Lietuvą.
 
 

Prezidentė metinę ataskaitą apibendrino sava nuosaviausia išvada, kad klaidų ji nepadarė!
Nuošė-nubangavo pasipiktinimo cunamis, taip ir neužbaigęs diskusijų.

Pabandykime pasvarstyti priešingų pusių argumentus ir užpildyti informacines spragas, kad priartėti prie visuotinai priimtinos tiesos. Visa Prezidentės ataskaita per didelė, todėl apsiribokime tik 4 pagrindiniais klausimais-simboliais, finansais, teisėsauga-teisėtvarka bei žiniasklaida.

Pradėkime nuo simbolio – jau kelintą Lietuvos šventę puošiančios neužmirštuolės, kurios tūkstantinė klomba padabino tiek Seimo prieigas, tiek ir dalies iškilmingo „Sausio tryliktosios“ minėjimo dalyvių krūtines…

Jau ši nekalta gėlelė, savo pavadinimu skatinanti neužmiršti skaudžių istorijos pamokų, sukėlė nepasitenkinimo audrą tarp jos neįsisegusiųjų mitingo dalyvių! Neva tai masonų ženklas, kurį naudojo ir naciai, o dabar “priglaudė” persikrikštiję komunistai!!! Neva Lietuvos simboliais nuo amžių yra Gedimino stulpai – valstybingumo tvirtybės ženklas, – Vytis – kovos su okupantais pavyzdys, – ir rūta – Tautos dorovės saugotoja!

Juk net dainoje – lietuvaičiai joja ant žirgų ir neša vainikus rūtų! Tai prie ko čia gėjiškai žydra neužmirštuolė?..

Manyčiau, kad gerai, jog komunistėliai nuo raudonos penkiakampės persiorientavo į žydrą gėlelę – vis ne taip akį rėžia ir įstatymo, draudžiančio sovietinę simboliką, nepažeidžia. Bet vis tiek leidžia save pažinti ir minioje nepasislepia… Juk gerai, kai žinai su kuo bendrauji, tegul ir pasislėpusiu po svetimu vardu ar simboliu?.. Reikia tik pastebėti bei įvertinti kiekvieno reiškinio ir gerąją pusę…

Toliau – taip pat sėkmingai patyrinėkime finansinius reikaliukus. Finansai – lietuviškai tai pinigai, – visų barnių, buntų, revoliucijų ir karų priežastis. Va, ir mūsų prezidentė kariauja savus karus – tiek 4 – 8 kartus brangiau pirkdama (pvz. dujų laivus ar paskolas), bet užtikrintai saugodama Lietuvos brangiausius gamtinius turtus!

Gal nežinote, kad Žemaitijoje yra terminių (karštų) vandenų telkinys? Ir ne bet koks, o garantuojantis Lietuvai 1OO metų nemokamos, visai visai dykos ekologiškai švarios energijos! O svarbiausia – gelbėjančios nuo visokio purvino kuro spekuliantų!!!

Tai va, šitą telkinį prezidentė ir taupo ateities kartoms, mūsų vaikams ir vaikaičiams, kad jiems nereikėtų brangiai mokėti už šilumą ir elektrą, kaip kad mes mokame sausos duonos sąskaita. Ir visai netiesa, kad tai daroma būsimos “Šiaurės Jeruzalės” labui, kad pigiai nusipirkę mūsų žemę žydai čia galėtų be energetinių rūpesčių gyventi ir per 1OO metų įsitvirtinti Lietuvoje bei klestėti!

Tai gryna erezija, už kurią reikėtų bausti, nes tie, 4 ,5 tūkstančių dvigubą (Lietuvos ir Izraelio) pilietybę turinčių žydulių tikrai nepajėgs okupuoti visos Lietuvos.

Žemaitijos darmavų karštų vandenų taupymas skirtas tik mūsų vaikaičių ateičiai garantuoti… O mes, juk per sovietmetį pripratę vargti, tai ir permokėtų „Gazpromo“ pinigų neatgavę – iškęsime, kad tik vaikams būtų geriau… Va būtent šituo prezidentė ir rūpinasi Žemaitijos vandenų taupymu ateities kartoms. Patikėkite.

Dar kai kas raukosi dėl euro įvedimo be Tautos atsiklausimo. Nepatenkinti, kad prezidentė mūsų vardu, bet vienasmeniškai pasirašė visos ES Vadovų Tarybos sprendimą. Betgi prezidentės to sprendimo vykdymo dekretą ratifikavo ir Seimas? Tai juk tiek prezidentė, tiek Seimas rinkti Lietuvos piliečių ir dirba mūsų įgalioti mūsų labui!!!

Tai kam čia dar smulkintis, ar referendumas buvo dėl pritarimo stoti į ES, ar dėl pačios stojimo sutarties sąlygų? Na, kas būtų skaitęs tuos kelis šimtus puslapių teksto ir dar neišversto iš anglų kalbos?! O kam nepatinka, kai Prezidentė ar Seimas nusprendžia ne pagal kiekvieno norus – tai nebalsuokite už juos per rinkimus. Ir nerinkite po kelias kadencijas iš eilės/ Bet tada nedidės milijonierių gretos ir Lietuva nebus reprezentatyvi valstybė… O dabar – galime didžiuotis didžiausiu ( 1 200 ) kiekiu milijonierių šalyje ir dar eilėje bestovinčių 141 kandidatu!

Tai reikia įvertinti pozityviai ir tarptautiniu valstybei mastu.

Užbaigiant finansinę temą, būtina pažymėti pažadėtos prezidentės kovos su korupcija rezultatus. Kadangi kiekvieną veiksmą lemia kadrai, tai trukdę kovoti su korupcija pareigūnai buvo atleisti iš FNTT (Gailius su Giržadu) ir numatomi dar du (Valys su Grina) eliminuoti iš vadovaujančių postų. Štai tada, kai juos pakeis pasitikėjimo verti specialistai, susidarys sąlygos antikorupcinio karo sėkmingam šuoliui. Techninės sąlygos yra įgyvendintos, pradedant karo stovio įstatymu ir privalomu kasos aparatu – nebaigiant.

Taip, kad pergalės fanfaras dar išgirsime. Patikėkite.

Artinamės prie pagrindinio šios būsimos pergalės faktoriaus – teisėsaugos ir teisėtvarkos sistemos sinchronizuoto darbo. O tai reiškia – policijos, prokuratūros ir teismų suderintu veiksmu. Pozityvūs rezultatai jau akivaizdūs, bet vis dar pasitaiko šiokių tokių nesklandumų, tačiau jie operatyviai taisomi. Blogai, kad rezultatai tampa ne tokie sklandūs. Antai, Vidaus reikalų ministro Meliano dėka, Kauno pedofilijos bylos atomazga, Klonio gatvės šturmas pavyko, ir operatyviai – per pusvalandį buvo neutralizuoti kliudę liudininkai ir lengvo smurto dėka įvykdytas teismo sprendimas. Pagaliau. Liudininkai – sėkmingai, nežiūrint vaizdinės medžiagos įrodymų, teisiami, o smurto priešininkei – jau formuojamos 5-6 bylos bei ruošiamas prašymas JAV perduoti ją Lietuvos teisėsaugai. Tikimasi, kad pavyks, jei nesukaks senaties terminas…

Nesėkmes šioje baudžiamojoje byloje suformavo buvęs Seimas, išnagrinėjęs 56 priešgyniautojo pareiškimus, ir nustatęs, kad tikrai – prokurorai nekvalifikuotai, nekompetentingai ir aplaidžiai vilkindami tyrė Kauno pedofilijos bylą. Reikalas kardinaliai pasikeitė po rinkimų, kai Seimo sudėtis tapo kita – jokie signatarų pareiškimai-prašymai bei kišimasis į baudžiamą bylą, reikalaujant išnagrinėti Klonio gatvės šturmą ar smurtą – nebuvo Seime svarstomi iš esmės, bet formaliai atiduoti į teisėsaugos rankas.

Tiesa, šio drastiško Seimo veiksmo “ragai ir nagai” šiandien lenda vaikų namų, o ypač psichiškai pažeistų vaikų seksualinio išnaudojimo faktų paviešinimu žiniasklaidoje, tačiau Klonio gatvės šturmo gerieji rezultatai tuo nenusibraukia! Jau ryškėja apie 30 bylų patvoriniams liudininkams, 1 byla tegu ir aklam, bet tinkamam atpirkimo ožiui organizatoriaus vaidmeniui, ir netgi byla antipedofilinės rašliavos pirmūnei! Ir ne bet kokiai, o kriminologei, netgi šios srities daktarkai!!! Ir nei vienas prokuroras ar teisėjas “nepastebėjo” pavardžių supainiojimo (t. y. atviros klastotės), bei sąvokų “semantinė ir semiotinė ekspertizė” priešingumo. Tai va, baigsis visokių daktarų , teisių gynėjų ir signatarų tyrimai bei pareiškimai.

Tiesa, retkarčiais koks jaunas, todėl nepatyręs teisėjas vis dar suklumpa ir nusprendžia, kad byloje – melas?! (pvz. Dryžiaus byloje prieš Sadecką). Bet kitas kolega greitai pataiso padėtį priėmęs sprendimą, kad panaikinti kaltinimus Dryžiui 8 bylose dėl Sadecko melo – nebegalima – suėjo senatis…

Va čia tai viražas, kurio kodeksuose nėra – nėra senaties melui.

Galima ir be senaties arba kokios kitos nenurodytos priežasties išmesti iš Sausio tryliktosios baudžiamosios bylos kokius devynis epizodus, kad nenukentėtų dabar valdžioje esantys (pvz. D. Grybauskaitė) ir nieko niekam neapskųsi.

O tai rodo, kad sistema veikia.

Geriausias teismų sinchroniško darbo pavyzdys – Konstitucinis teismas, dar tik neseniai šaipėmės iš “Konstitucinės dvasios”, kai jos vietą tvirtai ir negrįžtamai užėmė “Konstitucinis viešpats” ir Seimas su tuo sutiko – ką pasako paskirtas Konstitucinis teismas devyniuose asmenyse, tą išrinkti Tautos 141 seimūnai vykdo/

Va čia tai rezultatas/ Nei sapne nesusapnuosi… Argi ne puiku?

Vietoj begalinių rietenų Seime ir “teatru prie mikrofono” – aiškus ir bekompromisinis sprendimas – svarbiausia – neapskundžiamas sprendimas!!! Ir su dviguba garantija: Seimo ir Konstitucinio Teismo sprendimu…

Tiesa, buvo ir tokių nesusipratimų, kai Konstituciniam Teisme nebuvo nei vieno dirbusio teisėju… Jau apie 20 metų stažą net nekalbant! Buvo ir su labai žinomomis moralinėmis silpnybėmis (švelniai tariant), ko Pasaulio praktikoj netoleruoja. Bet…

Bet tai nesutrukdė “teisėtai” eliminuoti R. Pakso iš Prezidento posto, o tai ir yra svarbiausia. Instrumentas veikia. Reiškia valstybė gyvybinga. Ir sekantys Prezidentai jau nebesavivaliauja, o vykdo šeimininkų valią.

Tik nepagalvokite, kad Tautos – ji dar niekur Žemėje nešeimininkauja.

Ir belieka sustyguoti vienintelę sritį – žiniasklaidą – tą palaidą balą… Žinoma, kad “geležinė uždanga” veikė neefektyviai – vien „Katalikų kronikos“ vienuolika tomų ką reiškia?! Todėl informacinio “cunamio” efektas daug ir daug kartų pranašesnis, nemokančiam plaukti dezinformacijos jūroje.

O jei kas moka ir ne tik pats plaukia, bet ir kitus pamokina per kol kas nekontroliuojamą interneto erdvę, tai tokį galima iškart traukti atsakomybėn (administracinėn, civilinėn ar baudžiamojon) ir be vargo nubausti. Metodikos atidirbtos ir kasmet šimtai tokių bylų gražiai papuošia teismų statistiką. Baudžiami visi – žaliu jaunimėliu pradedant ir karšinčiais nebaigiant. Visi vienodai užkimba ant “žodžio laisvės” ir “nuomonių įvairovės” kabliuko.

Juk visi žinome, kad pažadai tai niekis – jų nereiks tęsėt. Tai ir nesiskubinkime iš po “Geležinės uždangos” į žodžio laisvę. Toje laisvėje tyko daug netikėtumų ir pavojaus. Antai, su melsva neužmirštuole ir žydru gėjų paradu gali pražygiuoti prospektu, nes Lietuvos valdžia vykdo ES planą, ginantį homoseksualus horizontalia ir vertikalia valdymo sistemos kryptimi. Taigi, D. Grybauskaitė teisi nenubaudusi Vidaus reikalų ministro Meliano už Klonio gatvės šturmą ir smurtą.

Teisi D. Grybauskaitė ir dėl euro įvedimo žiaurių kaštų – 8 milijardų garantinio užstato vietoj krizinių išmokų atstatymo ir dvigubo pensijų ir algų padidinimo. Taigi ji pasirašė tik preliminarinį ES Valdovų Tarybos sprendimą dėl Lisabonos sutarties, kurios galėjo neratifikuot Seimas ir Lietuva nebūtų patekusi į spąstus dėl Eurozonos rėmimo mūsų ubagėlių duonpinigiais. Tai Seimas užsimerkęs nubalsavo, o Prezidentė tik atsake ES už sutarties vykdymą.

Taigi, ne ji kalta. Beje, kaltų išvis kaip ir nėra. Nebent spauda ką nors ne taip suprato, parašė ir apjuodino.

Apibendrinkim išdėstytus argumentus:

1. Žydrą spalvą (gėjus ir masonų neužmirštuolę) saugo ES savo homoseksualų gynimo planu, o ne D. Grybauskaitė.
2. Pasirašytų D. Grybauskaitės sutarčių Seimas galėjo neratifikuoti, nebūtume Eurozonoje ir neprarastume 8 milijardų garantiniam fondui, bei nebūtume praradę valstybinio suvereniteto, kam reikėjo 2/ 3 rinkėjų balsų, o referendume buvo tik 51 proc.
3. Dėl šios sutarties Lietuvos vyriausybei palikta naudotis tik apyvartinėmis lėšomis, o Europos bendrija valdo užsienio atsargas per Europos centrinio banko sistemą, palikdama ES narėms lėšų tik pragyvenimui. Taigi, korupcines aferas galės tirti ir teisingumą vykdyti tik Europos Teisingumo Teismas. Taigi, ne Valys ir ne Grina kalti…
4. Ne Prezidentė, tai Seimas atidavė ES mūsų Lietuvos banko teises, pažeidžiant Konstitucijos 5 ir 94 straipsnius bei įvedė eurą, pažeidžiant valstybės suverenitetą.
5. Lietuvos Seimas turi gamtosauginį komitetą, kuris slepia Žemaitijos terminius vandenis, dėl ko reikėjo taip brangiai kaštuotis su “dujų laivu” ir dargi greitai, kad nepakliūti į Europos Teisingumo Teismą.
6. Todėl nėra ko gąsdinti apkalta Lietuvos Prezidentei, kai kalti 141 seimūnai, nubalsavę priešingai nei Konstitucija reglamentuoja. Prezidentė klaidų nedaro. Patikėkite. Ją gi kontroliuoja Seimas, 141 Seimo narys. Taigi suklysti tiesiog neįmanoma.

Štai ką reiškia, kad Lietuva Parlamentinė, o ne Prezidentinė respublika.

Rūta Gajauskaitė

(2014.01.21)