Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei

Mūsų gyvenimo žiedas - Žemė, Tauta, Valstybė, Ūkis, Kultūra, Ateitis, Šeima

Kreipiamės į Jus, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkę, ir prašome į Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. pavasario sesijos kovo 10 d. posėdžio darbotvarkę įrašyti nutarimo dėl referendumo datos nustatymo priėmimą.

Daugeliu atžvilgiu tinkamiausia referendumo data būtų 2014 m. gegužės 11 d., t. y. referendumas vyktų tą pačią dieną, kaip ir Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai.

Pirma. Paskelbus referendumo datą 2014 m. kovo 10 d., iki referendumo būtų du mėnesiai, ir tai atitinka referendumų įstatyme numatytą reikalavimą, kad referendumas būtų rengiamas ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių ir ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo jo datos paskelbimo.

Antra. Nėra abejonės, kad rengiant tą pačią dieną ir Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus, ir referendumą, galima tikėtis didelio rinkėjų aktyvumo. O tai reiškia, kad būtų kuo objektyviau išreikšta Tautos valia tiek renkant LR Prezidentą, tiek rinkėjams pasakant savo nuomonę referendumo klausimais.

Trečia. Rengiant Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus ir referendumą tą pačią dieną, būtų sutaupoma ne mažiau kaip 12 milijono litų, kuriuos tektų išleisti, jei referendumas būtų rengiamas numatant atskirą jo datą.

Ketvirta. Lietuvos Respublikos Seimo nariai privalo atlikti savo pareigą ir įvykdyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 str. reikalavimą „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę“. Referendumo rengimo iniciatorių grupė surinko daugiau kaip 300 tūkstančių Lietuvos piliečių, pasisakančių už referendumo surengimą, parašų. Tai reiškia, kad būtina laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 4 str. „Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus“. Konkrečiai kalbant, tai reškia, kad Tauta imasi tiesiogiai vykdyti savo valią priimdama sprendimus referendume keliamais klausimais. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 str. griežtai nurodoma „Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių“.

Neturime pamato abejoti, kad Lietuvos Respublikos Seimo nariai gerbs Tautos valią, vykdys Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikalavimus ir atliks šią savo pareigą, kurią patvirtino prisiekdami.

Pranciškus Šliužas, ūkininkas, referendumo rengimo iniciatorių grupės vadovas

Vytautas Rubavičius, rašytojas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas

Krescencijus Stoškus, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas

Romualdas Grigas, profesorius habil. daktaras, Lietuvos mokslų akademijos akademikas

Erika Drungytė, rašytoja, humanitarinių mokslų daktarė

Saulius Arlauskas, teisininkas, Mykolo Romerio universiteto profesorius

Vytautas Švanys, inžinierius geologas, žemės gelmių išteklių tyrinėtojas

Antanas Staponkus, Lietuvos kultūros politikos instituto direktorius


Tiesos.lt