Apie Musmirės "liberalų" ratelį - Kazimieras Uoka - arba kaip Prezidentė įsijautė "savų" ratelyje...

 

KLAUSIMAS: Iš kur Grybauskaitė, po pusantrų metų kadencijos, dar 2011 metais jau žinojo, kad atsivešim imigrantų iš (artimųjų) rytų?

PAREIŠKIMAS: Parlamentaro Kazimiero Uokos Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskrito stalo diskusijoje 2011-05-17

TEMA: Lietuva, čia yra lietuvių ar visų čia norinčių gyventi žemė. Kazimierai, suteikčiau žodį tau, kadangi Rolandas prie šito stalo nekartą yra išsakęs, kad tiek Tėvynės Sąjunga - konservatoriai ir socdemai jie tokie patys liberalai. Na bet pačio vis tik tiek tautinis požiūris į į visus dalykus, į save ir kažkaip lyg ir atskiri. Antras dalykas iš tavęs norėtųsi tos informacijos kurią tu turi, išgirdai ir esi paviešinęs - pokalbyje pas Prezidentę. Ar mes čia tik buriam apie kažkokius tai galimus, negalimus dalykus. Ar iš tikro yra kažkokie duomenys, apie tai, kad Lietuvai ruošiamos kvotos, čia įsikelt tiem iš tų trečių šalių vadinamų? - Piliečiai kurie bėga iš Afrikos?

K. Uokos ATSAKYMAS:
" Na aš asmeniškai į Rolando keliamą klausimą tai savo atsakymą turiu ir dirbu toj ideologijoj, kuris palankus mūsų Tautai. O tų neramybių taip yra, labai daug ir mane ypatingai suneramino šiuo metų (2011) pradžioje pas prezidentę girdėti žodžiai. Prezidentė skirtingai nuo buvusio prezidento Valdo Adamkaus dabar turi tokią gerą darbo formą su Seimu ir susitinka su komitetais ir aptaria tų komitetų darbo klausimus. Ir mes - audito komitetas buvome (mėadisų???) sąstato. Įsikalbėjome rimtai apie valstybės finansų reikalus, apie krizę, apie imigraciją natūraliai priėjome prie klausimo. Tai mane tiesiog abstulbino Prezidentės pasakymas rimtoje, priimtoje visiškai ne televizijai, visiškai ne kokiai nors reklamai, pažodžiui buvo taip sakoma, kad: "


>>> K.Uoka – esu abstulbintas Prezidentės pasakytais žodžiais: <<<

“ Baikit Jūs rūpintis Tų lietuvių buvimu Lietuvoje, turi būti kaip visoje Europoje, (tikros) vienos tautos turi būti apie 60%, visus kitus atsivešim iš rytų….
Pabrėžiu, tai buvo pasakyta rimtame pokalbyje, esant visam audito komiteto sąstatui, patarėjams. Liudininkų yra daug.… Ir aš baisiai nustebau, kai nėra nei jos rinkiminėj programoj šitų žodžių, jinai ne pagal tą programą rinkta, mandato neturi taip kalbėti.
Ir daug kartų esu sakęs, kad tikiuosi atsiprašymo, ar tai pasitaisymo…
Bet štai kai dabar paaiškėjo, kad jau beveik nėra arti trijų milijonų, čia tas rūpestėlis praitą savaitę sklandė Lietuvoje. Girdėjau prezidentės susirūpinimą, atseit vat kaip čia gaila, kad mūsų jau nėra trijų milijonų. - Tai nenuoširdu, tai nenuoširdu, nes tas pokalbis buvo labai rimtas, dalykiškas. - Aš mačiau tikrą Grybauskaitę, tokią kokia jinai yra. Ir manau, kad ji dalyvauja sakysim tokiam neformaliam ratelyje, kuris tikrai Lietuvoje yra. Tame ratelyje tikrai yra liberalų partijos. Kogero ministras ne vienas yra ir kogero Grybauskaitė yra - prezidentė.
…Ir ten jau labai rimtai aptarinėjama, kaip sumažinti lietuvių Lietuvoje.

Planas gana nuoseklus - vykdomas. Na galiu pasakyti keletą paliūdijimų, kad jis toks yra. -Sakysim žinom, kad dabar naikinamas arba mažinami etatai migracijos departamente. Tai yra viena to plano dalis. Kita to plano dalis - sakysim krizės pradžioje, šito Seimo darbo pradžioje, su visom Lietuvos profsąjungom, su visom darbdavių organizacijom, dalyvaujant ūkio ministrui, dalyvaujant premjerui, įkūrėme tokį vadinamą darbo forumą ir labai aiškiai apsiskaičiavom, ką daryti, kad išsaugoti darbo vietas arba sukurti jų naujų. Kaip įdarbinti viešuose darbuose žmones, kad jie ne dykai pašalpas gautų, bet kad kažką darytų. Darbas buvo labiau konkretus, dalyvavo solidžiai organizacijų ir dėja, vat prabėgus dviem metam, galiu patvirtinti: iš to darbo formo plano niekas neįvykdyta, niekas neįvykdyta. Kad sustabdyt visą emigraciją, tai ko gero vyriausybė nepajėgi. Bet išsaugot pagal tą darbo formų planą apie 50 tūkstančių darbo vietų, pilnai buvo galima. Dėja, Kubilius to nieko nepadarė. Ir manau įtakojamas to numanomo liberalų ratelio, kuris tikrai Lietuvoje yra. ”


Youtube nuoroda:
Prezidentė D.Grybauskaitė išduoda lietuvių tautą?“