"Referendumo blokavimas peržengė ne tik teisės, bet ir sąžinės ribas"

2014-03-25 d. 12 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumo “Tautos valia” iniciatyvinės grupės spaudos konferencija Seime

"Referendumo blokavimas peržengė ne tik teisės, bet ir sąžinės ribas"

Š.m. kovo 25 d. Seimas turi apsispręsti dėl referendumo „Tautos valia“ paskelbimo.

Š.m. kovo 19 d. Seimo Konstitucijos komisijos pagrindinis komitetas pritarė siūlymams referendumą skelbti ne š.m. birželio 29 d., o gegužės 25 d., taip pat konstatavo, kad pagrindiniai privalomu referendumu balsuojami Konstitucijos pakeitimai neprieštarauja Konstitucijai. Pastabos pareikštos tik dėl nuosavybės klausimų (išskirtinės teisės suteikimo kai kuriais atvejais valstybei) ir Konstitucijos vientisumo bei atitikimui Konstituciniam aktui „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“. Faktiškai analogiškos ir š.m. kovo 20 d. Seimo ekspertų grupės išvados šiuo klausimu.

Tačiau šiose išvadose nekreipiamas dėmesys į 2006-03-14 Konstitucinio Teismo nutarimą, kuriuo nustatyta, kad visi Lietuvos tarptautiniai susitarimai, taip pat ir sutartiniai santykiai dėl Europos Sąjungos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos teisės aktus, išskyrus Konstituciją.

Siekiant sutrukdyti šio referendumo ir kitų galimų referendumų (pvz., lito išsaugojimo)  paskelbimui š.m. kovo 27 d. Seimas priiminės E. Masiulio, J. Razmos, G. Steponavičiaus ir St. Šedbaro Seimo nutarimo projektas dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą „ištirti“, ar LR referendumo įstatymo 14 straipsnis, kuris be išlygų įpareigoja Seimą skelbti referendumą, atitinka LR Konstitucijos 6 straipsnio pirmajai daliai, 7 straipsnio pirmajai daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Priėmus šį Seimo nutarimą stabdomas LR referendumo įstatymo 14 straipsnio galiojimas ir referendumų paskelbimai.

Tai daroma, nors šio nutarimo iniciatoriai žino, kad 1994-07-22 Konstitucinio Teismo nutarimu į šį klausimą atsakyta – niekas neturi teisės riboti Tautos teisės į referendumą.

Tačiau referendumo priešininkų dezinformacijos skleidimas ir nesivaldymas peržengė ne tik teisės ribas. Vytautas Landsbergis, sulyginęs referendumo iniciatorius tautininkus su jedinstvininkais, peržengė ir sąžinės bei padorumo ribas.

Kauno arkivyskupijos kunigų kvietimas boikotuoti referendumą „Tautos valia“ ir pasisakymas už euro įvedimą nesiderina su Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų 1 straipsniu, nustatančiu, jog Katalikų Bažnyčia ir mūsų Valstybė yra nepriklausomos bei autonomiškos kiekviena savo srityje.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją iš Seimo galima stebėti ČIA arba ČIA.