2014-04-17 d. 11.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime "Dėl Tautos atsako valdžiai dėl pastarosios kėsinimosi į Lietuvos nepriklausomybę ir konstitucinę santvarką"

Nors Seimas paskelbė, kad referendumas Tautos valia vyks birželio 29 d., tačiau savo nutarimais kreiptis į Konstitucinį Teismą sustabdė bet kokių referendumų skelbimą, o balandžio 15 d. priimtas nagrinėjimui Seimo kreipimasis į Konstitucinį Teismą dėl jau paskelbto referendumo Tautos valia konstitucingumo, tikėtina, iki gegužės 1 d. stabdys ir net paskelbtąjį referendumą.

VRK „nusprendus“, kad negalimas referendumas dėl Lito išsaugojimo, o Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui sustabdžius skundo dėl šio VRK sprendimo nagrinėjimą ir kreipusis dėl to į Konstitucinį Teismą, tapo akivaizdu, kad visos valdžios grandys nusprendė žaisti „iš banko“, bet kokia kaina atimti iš Tautos teisę į tiesioginį valstybės valdymą, forsuoja euro įvedimą - balandžio 17 d. Seimas baigia priiminėti Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą ir tuo baigti visas teisines procedūras dėl ES nurodymo palaidoti litą ir įsivesti eurą.

Signataras Zigmas Vaišvila atkreips valdžios dėmesį, kad šiais žingsniais valdžia, piktnaudžiaudama savo įgaliojimais, kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir konstitucinę santvarką. Z. Vaišvila pateiks siūlymus, kaip remiantis mūsų Konstitucijos 3 straipsniu Tautai ir piliečiams siekti įgyvendinti konstitucinę teisę priešintis bet kam, kas prievarta tai daro.