Žemės gynėjų suvažiavimas
Kėdainiai
2014-02-22

SKELBIAME IR KVIEČIAME

Laisva Lietuva!

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, įvairių visuomeninių bei politinių organizacijų ir judėjimų atstovai, susirinkę aptarti Tautos, Valstybės, jos piliečių išlikimo ir gyvybingumo klausimų, kviečiame bendrapiliečius telktis:

Už svarbiausių Valstybės klausimų viešą svarstymą ir sprendimų priėmimą referendumais.
Už Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybės prieš ES sutartį ir įstatymus atstatymą.
Už dabartinį Valstybės piliečių demografinio santykio – tautinės sudėties proporcijų išsaugojimą.

Už žemės nuosavybės piliečiams ir Valstybei išsaugojimą, Valstybės teritorijos vientisumo išlaikymą.
Už referendumams skelbti reikalingo parašų kiekio iki 100 tūkst. nustatymą.
Už referendumu priimtų sprendimų keitimą tik kito referendumo sprendimu.

Už nacionalinės valiutos – lito - išsaugojimą.
Už nacionalinio ūkio galių atstatymą ir Valstybės skolos mažinimą.
Už atsakingą ir taupų gamtos išteklių naudojimą.

Už tinkamų gyventi sąlygų Lietuvoje visiems Valstybės piliečiams kūrimą.
Už šeimos – vyro ir moters sąjungos – išsaugojimą.
Už šeimos viršenybę prieš institucijas auklėjant ir ugdant savo vaikus.

Mes esame už tai, kad Tauta, Lietuvos Valstybė ir piliečiai išliktų ir išsaugotų savo gyvybingumą!

Laisva Lietuva!