Antanas Andziulis TĖVYNĖS GYNĖJŲ SĄJŪDIS Tekstas, kurį perskaičiau Stasio Lozoraičio paminėjime

Siunčiu tekstą, kurį perskaičiau Stasio Lozoraičio paminėjimo pabaigoje, dalyvaujant Vytautui Landsbergiui.nuotrauka iš Juozo Kazlausko nuotraukų parodos, skirta ambasadoriui S. Lozoraičiui jaunesniajam
 

Gerbiamas Susirinkime,

Organizatorių paprašiau galimybės pasisakyti tema: „Stasys Lozoraitis ir Lietuvos praeitis, dabartis, ateitis.“

Klausiausi Lozoraičių muziejaus vadovės kalbos stovėdamas štai prie tų kolonų ir verkiau dėl paskutinių jos žodžių.

Stasys Lozoraitis neabejotinai yra vienas šviesiausių ir skaidriausių Tėvynės Gynėjų.

 

O mano tekstas vadinasi taip – „GYNĖJAI AR PARDAVĖJAI“:

 

„Pagarba ir atmintis Tėvynės gynėjų kartų kartoms.

Retas jų Tėvų žemę paliko natūraliu būdu.

Tačiau jų dėka mes šiandieną galime kviesti 

visus Tautos Sergėtojus ir Protėvių Vėliavas

susirinkti virš mūsų.

DEKLARACIJA

LAISVA LIETUVA

2014-02-27

Kaunas

 

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, TĖVYNĖS GYNĖJŲ sąjūdis,

 

-       skelbiame atstatantys Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybę prieš bet kokias išorės sutartis ir įstatymus; 

-       kviečiame bendrapiliečius telktis svarbiausiems tikslams įgyvendinti dėl Tautos, Valstybės ir piliečių išlikimo:

 

1. Uždrausti parduoti mūsų tėvų, protėvių ir vaikų žemę, išsaugoti Lietuvos Valstybės teritorijos vientisumą.

2. Referendumais spręsti visus svarbiausius Tautos, Valstybės ir piliečių išgyvenimo klausimus.

3. Apginti litą ir atgaivinti nacionalinį ūkį.

4. Apginti natūralią šeimą - vyro ir moters sąjungą, išsaugoti šeimos viršenybę prieš institucijas ugdant ir auklėjant vaikus.

5. Atstatyti atsakomybę ir tvarką Lietuvos Valstybėje.

 

Gerai žinome liberalo ir vyriausio euroderybininko Petro Auštrevičiaus ypatingą indėlį į dabartinę Lietuvos Valstybės būklę.

Tačiau kas galėtų paneigti, kad dabartinės Tautą ir Valstybę krečiančios fantasmagorijos vyriausiuoju režisieriumi ir jo padėjėjais buvo asmenys, vis dar slypintys liberal-social-konservatorių – šio daugiagalvio politinio gyvūno - šešėlyje?

 

LAISVA LIETUVA!“

 

Gerbiamas susirinkime,

Gyvename dramatiškų planetarinių pokyčių laikotarpiu, vėl artėjančio karo fone.

 

Kaip vienas iš 321 tūkstančio Tėvynės Gynėjų sąjūdžio pankų ir Tikslodaros grupės narys, primenu, kad trukdymas pasinaudoti rinkimų ir referendumo teise baudžiamas įstatymu.

 

Prašau atkreipti dėmesį, kad pagrindinis tikslas Lietuvai  yra ne išstoti iš Europos Sąjungos, o perdaryti tinkamai sutartį su Europos Sąjunga, atstatant  vienareikšmiškai Konstitucijos viršenybę prieš bet kokias išorines sutartis ir įstatymus.

 

Dėl to Tėvynės Gynėjų sąjūdis  privalo laimėti visus rinkimus ir kriminalizuoti bei uždrausti visas partijas, tiesiogiai pasisakančias prieš referendumą, ne prieš jo tikslus.

 

Antanas Andziulis, 2014-03-01, Kaunas, Karininkų ramovė.