Laiškas Seimo nariams dėl grėsmės nacionaliniam saugumui

Egidijus: Parašiau laišką Seimo nariams dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Gal kam irgi įdomu bus: Skaityti...


Gerb. Seimo nariai,

Neseniai sužinojau, kad Seimas skubos tvarka planuoja tobulinti vadinamąjį saugiklių įstatymą dėl žemės pardavimo užsieniečiams tvarkos.
Kreipiuosi į Jus, skatindamas įvertinti žemės pardavimo užsienio subjektams potencialią grėsmę ne tik valstybės teritorijos vientisumui, bet ir nacionaliniam saugumui.
Tenka apgailestauti, kad Lietuvos žiniasklaidos transliuojamose viešose diskusijose ir skelbiamoje informacijoje dėl žemės pardavimo užsienio subjektams visiškai nekeliamas grėsmės nacionaliniam saugumui aspektas.
Žemiau teikiu glaustą informaciją apie šiandien susidariusias grėsmingas situacijas kitose pasaulio valstybėse. Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad remiuosi viešai prieinama visuomenės informavimo priemonių informacija, o ne pirminiais šaltiniais, todėl kai kuriuos duomenis kviečiu pasitikslinti pastaruosiuose (nuorodos pateiktos laiško pabaigoje).

Taigi žemės pardavimo užsienio subjektams realiai iškilusio pavojaus nacionaliniam saugumui pavyzdžiai, verti dėmesingo vertinimo:

1. Šiuo metu kai kurios šalys, pavyzdžiui Kinija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Švedija, įsigyja žemę visame pasaulyje. Dažniausiai tai yra atliekama per juridinius asmenis.
2. Afrikoje, kur žemės pardavimas užsieniečiams prasidėjo pirmiausiai, jau atsiranda nauja ir grėsminga tendencija užsieniečių nupirktą žemę saugoti, pasitelkiant ar formuojant privačius apsaugos būrius (taip saugoma, pavyzdžiui, Kinijos įsigyta žemė Zambijoje, Konge). Deklaruojamas šių apsaugos būrių tikslas – „investicijų saugumo užtikrinimas“(1).
3. Kai kurios Europos Sąjungos šalys „pardavinėja“ savo pilietybes. Šiuo metu Malta „parduoda“ pilietybę už 650.000 eurų (2). Ateityje, ypač ištikus krizei, ir daugiau ES šalių gali susigundyti šiuo biudžeto papildymo būdu. Tai puikiai iliustruoja mūsų kaimynės Latvijos pavyzdys, kurioje užsieniečiams, turintiems nekilnojamojo turto šalyje ar investavusiems 35.000 eurų į Latvijoje esančias bendroves, išduodami leidimai gyventi (3).  
4. Kita grėsmė nacionaliniam saugumui yra neužtikrinimas pakankamo maisto kiekio Lietuvos žmonėms, ypač krizių metu. Etiopijos, daugiausiai pagalbos iš užsienio valstybių sulaukiančios šalies Afrikoje, pavyzdys rodo, kad pardavus žemę užsieniečiams, šie išveža užauginamą maistą iš šalies, nors jo šalyje ir labai trūksta.

Taigi neįdėjus tinkamų saugiklių, Lietuvos Respublikoje gali susiklostyti tokia grėsminga situacija (scenarijus), kai:
- priešiškai nusiteikusios Lietuvos atžvilgiu užsienio valstybės gali valdyti dalį Lietuvos teritorijos tiesiog dėl to, kad per kontroliuojamus juridinius asmenis nuosavybės teise valdo žemę, arba
- priešiškai nusiteikusių Lietuvos atžvilgiu valstybių agentai, veikiantys kaip fiziniai asmenys, gali įsigyti žemę tiesiog „nusipirkę“ kitos ES valstybės narės pilietybę, taigi tapę ES piliečiais;
- „investicijų saugumo užtikrinimui“ įsigytose teritorijose įsteigti savo apsaugos būrius (saugos tarnybas);
- dėl ES valstybių narių piliečiams suteiktos galimybės tapti savivaldybių tarybų nariais – perimti jų valdymą arba reikšmingai įtakoti savivaldybių institucijų sprendimus dėl žemės perleidimo užsienio subjektams (tuo atveju, jei Lietuvoje bus nuspręsta įtvirtinti tokį reguliavimą, kai būtent savivaldybės spręs dėl leidimo konkrečiam užsienio subjektui įsigyti žemę savivaldybės teritorijoje);
- užsienio subjektui faktiškai valdant to krašto ekonomiką ir politiką bei turint savo jėgos struktūras (apsaugos būrius ar tarnybas), kyla grėsmė skelbti autonomiją Lietuvos Respublikoje ir prašyti „motininių“ šalių pagalbos;
- iškilus ekonominei krizei (kurios kartojasi cikliškai, kas tam tikrą eilę metų) gali kilti badas, nes šalyje užaugintas maistas bus išvežamas „motininių“ šalių piliečiams maitinti, o Lietuvos piliečiai nesugebės nusipirkti užsienyje pagaminto maisto.

Apibendrindamas prašau Jūsų atsakingai įvertinti išdėstytas aplinkybes ir grėsmes nacionaliniam saugumui, kai spręsite dėl vadinamojo saugiklių įstatymo, parduodant žemę užsienio subjektams.

Nuorodos į informacijos šaltinius:
1. Deploying Chinese Private Security Force in Africa  http://csc.iitm.ac.in/?q=node/167
2. Maltese nationality law http://en.wikipedia.org/wiki/Maltese_nationality_law#Changes_to_the_Maltese_Citizenship_Act_in_2013
3. Latvijos provincijoje jau vis garsiau skamba kinų kalba http://www.lrytas.lt/pasaulis/rytai-vakarai/latvijos-provincijoje-jau-vis-garsiau-skamba-kinu-kalba.htm