Ar pritariame liberalų ir konservatorių „kiauliškai šauniam“ sumanymui?

 - Specialiai užtempus Referendumą ir jeigu nelieka galimybės skelbti ankstesnei datai (t.y. 2014.05.11 ar 25 dienai) per Jųjų neveiklumą, susidarantį išlaidų perviršių dengti savo sąskaita, o ne iš mokesčių mokėtojų kišenės, "ačiū jiems..."

Kokiu santykiu liberalai su konservatoriais, užsižaidę vardan Žemės Referendumo žlugdymo, pasiruošę dalintis 12 milijonų auka iš savo kišenės, dar lieka klausimas...

 Seime skelbk Referendumą gegužės 11-25 dienomis

Maža čia jiems bėda pagalvojus, kas per ilgus Nepriklausomybės metus galimai susigrobė daugiausiai mokesčių mokėtojų pinigų ir nuskurdintos mūsų Tautos žemių? Ar ne graudu žiūrėt, kaip valdžia tyčiojasi iš Tautos Valios ir galimybę ją pareikšti bando padaryti visiškai neįmanoma. - Nejaugi visa tai siekiant įgyvendinti amžiaus aferą?

Sąmoningai žlugdo nustumdami Referendumą į vasaros vidurį (tariamai birželio 29 d.), kuomet tikimybė, jog balsavime sudalyvaus reikiamas piliečių kiekis tam, kad Referendumas pavyktų, be galo maža. Jau neminint to, jog šitaip specialiai yra užtempiamas laikas kol kas nelegalių sandorių įteisinimui ir didžiausių žemės plotų išparceliavimui per atsiradusią ,,spragą”…

Tuo tarpu „liberastų“ kvailumas lipa per kraštus: dėstoma, kaip subalansuoti biudžetą, kad atitiktumėme Mastrichto kriterijus euro įvedimui, tačiau kai ateina laikas priimti sprendimą, kuris galėtų sutaupyti keliolika milijonų litų (!), bet koks racionalumas nustumiamas į šalį.

Jei Referendumas vyktų gegužės 11 dieną, pirmojo Prezidento rinkimų turo metu arba gegužės 25 dieną, per Europarlamento rinkimus ir antrąjį Prezidento rinkimų turą, Referendumas tekainuotų papildomus 2 milijonus litų. Tačiau skelbiamas atskirai, Referendumas kainuotų 14 milijonų litų.
Galbūt liberalai turi per daug „laisvai judančio kapitalo“ ir milijoninį skirtumą ketina padengti iš savo pačių asmeninių lėšų?

Ir vis dėlto, dar trumpai sugrįžkime prie brukamos datos – birželio 29 d.

„Pagal Referendumo įstatymą yra privaloma sudaryti ekspertų grupę, todėl Seimas parlamentinius komitetus įpareigos, kad iki kovo 20 dienos ekspertai baigtų darbą, ir per mėnesį – iki kovo 29 dienos – turi būti priimtas Seimo nutarimas dėl referendumo surengimo ir ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių – tai yra ne anksčiau kaip birželio 29 dieną bus skelbiamas referendumas, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius“, – aiškino L.Graužinienė.

Palaukite, skaičiuojant du mėnesius nuo  kovo 29 d. būtų… gegužės 29 d., ne birželio! Norint, nesunku pasiskubinti bei įsispausti ir į gegužės 25 d., šitokiu būdu sutaupant nemenką sumą pinigų. Bet tikriausiai čia tik man su matematika nekas – argi galėtų jie taip grubiai klysti, visus piliečius, ir tuos, kurie Referendumą palaiko, ir tuos nepritariančiuosius, be jokios rimtesnės priežasties versti mokėti milijonus?

Jei taip smarkiai apsiskaičiuojama, gal pats metas slunkiams užleisti vietą gabesniems, laiko veltui nešvaistantiems ir nuosekliai neklampinantiems valstybės į vis didesnes skolas?

Taigi, santrauka arba trys galimos išeitys Seimui:

a) Referendumą skelbti ne vėliau kaip gegužės 29 dieną, tai yra, protingiausia data pasirenkant gegužės 11 d. (pirmas Prezidento rinkimų turas) arba gegužės 25d . (antras Prezidento rinkimų turas, Europarlamentarų rinkimai);

b) Pasirašyti raštą, patvirtinantį, jog ketinami iššvaistyti 12 milijonų litų bus dengiami iš balsuojančiųjų Seimo narių (priimančių sprendimą) asmeninių sąskaitų ir skelbti dirbtinai užtemptą (,,tik’’ 7 mėnesiais nuo piliečių parašų surinkimo…) Referendumą - birželio 29 dieną;

c) Padėti ant stalo mandatą ir atsiprašyti suverenios valstybės demokratijos už negebėjimą dirbti Tautai, tėvynės labui.


Derėtų nepamiršti, jog savoje valstybėje šeimininkai esame Mes, kol dar esame Tauta (o ne Van Rompėjaus norima matyti "Euro-pilkoji/margoji?" masė) ir visi sprendimai, priimami mūsų vardu, negali prieštarauti mūsų valiai. Referendumas privalo įvykti tada, kai to reikalauja Tauta, su geranoriška ,,atstovų‘‘ pagalba, bet ne trukdymu.             Kodėl valdžia atkakliai užsiima pastoviais visuomenės gąsdinimais įvarant baimę? - Tai išmes iš Europos Sąjungos, tai norint išsaugoti žemę, reikia patiems išstoti, tai žemdirbiai negaus išmokų, reikės grąžinti jau gautas išmokas, reikia būti "garbingiems" ir laikytis sutarties... - Garbingai atiduoti valstybės pamatą sužlugdymui, suardymui. - Tai Referendumas prieštarauja Konstitucijai, "tai Konstitucija prieštarauja pati sau...", Konstitucinio teismo priimtas sprendimas 2014 sausio 24 d. "- jis pasisakė kitu klausimu, ten yra unikalių dalykų, - pasakė, kad neteisėtai priimtas istatymas, bet vistiek galioja - unikumas teisės atžvilgiu". Kieno kėslai ir įtaka už to slepiasi?
             "Saugikliai" - jau įvykusių neteisėtų sandorių stabdymas ar žalia šviesa jiems įteisint? Kas laikysis teisės ir nemėgins apeidinėti? Ar neapsunkinamos įsigijimo teisės Lietuvos piliečiams, ar Lietuvos ūkininkai pasiruošę konkuruoti, ar, priešingai, liks be galimybės dirbti žemę nebegalėdami jos nuomoti, nes Ji bus parduota svetimiems, o svetimi gal ir nuomos, tik... ar ne triguba kaina? - Daug klausimų į kuriuos atsakymus galime tik spėlioti, tačiau laikas apsispręsti jau dabar. Kaip vertinti valdžios prieštaras, purvo drėbimą, Referendumo dėl žemės nepardavimo užsieniečiams baimę, prieš norimus prastumti dabar - per 10 metų susigulėjusius "saugiklius''...   - iš Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos pamokymų valdžiai - "Stojimo sutarties pasirašymo dieną 2003.04.16 galiojo mūsų Konstitucijos 47 str. 3 dalies įgyvendinimo įstatymas (kuris įsigaliojo nuo 2003.04.09), pagal jį yra nustatyta, kad užsienio subjektai negali įsigyti nuosavybės teise, žemės ūkio paskirties, miškų ūkio paskirties - Saugiklius turim (Konstitucinius) tada užprogramuotus, - yra uždaryti keliai kažkam tai įsigyti, tai buvo surikiuota stojimo sutarties pasirašymo diena." "Laisvo kapitalo judėjimui - netrukdo valdymo disponavimo teisė vienokia ar kitokia mūsų įstatymuose, bet ne nuosavybės įsigijimui." "Kodėl valdžia nemato šitų konstitucinių, laiku padarytų šių nuostatų?" ("Laisvo kapitalo judėjimo" afera stumiama neteisėtų sandorių įteisinimui, kaip Ukrainoje masiškai vagonais išvežamas juodžemis, taip mūsų šalyje vietinių (savų) rankomis draskomas valstybės pamatas tikintis pralobti, tik klausimas: ar tikrai savos Tautos sąskaita, ar tikrai savo gimtos žemės sąskaita? - klajokliai.)
             Nėra nei vieno Lietuvos įsipareigojimo dėl žemės pardavimo užsieniečiams, 9 priedo (kur yra Lietuvos įsipareigojimai) 4 skyriuje - laisvas kapitalo judėjimas - kalbama apie žemės ūkio paskirties žemės ir miškų įsigijimą. Civilinis kodeksas įsigijimą - valdymą, naudojimą, disponavimą numato labai įvairų: nuoma, panauda, uzufruktas, naudojimasis su visom teisėm - kalbama apie laisvą kapitalo judėjimą. 2003 metų kovo mėnesį priimant Seimui konstitucinį įstatymą, kaip dažnai būna, yra persistengta... Kas neskaitėt ES stojimo sutarties? - Zigmas Vaišvila aiškiai ir konkrečiai LRT laidoje, 2014 02 03 ( http://youtu.be/VeuiAwL44b8 )

 

 K.Valentinavičius 2014.03.09