Menas / Kūryba

Jurgis Marcinauskas

Kad daugiau Žmonių sužinotų ir galėtų internetu pasirašyti, reikia prie autostradų įdėti reklamą:

Žemės Vardu, ir prierašą, tarkim:  jei parduosi užseniečiui, amžiams tapsi neandartaliečiu  (ir,arba,panašiai)
kai reikės grūdus pasėti, reiks nuomotis iš kiniečių pinigėliai greit išeis, ateities kartos neatleis - nverks šeimyna su anūkais, neturės jie niekad ūkio - neparduokim Lietuvos, juk nėra kitos tokios...
Pagarbiai - Jurgis

Kovojame už Žemę, už Tautą, už Gimtinę, už Motiną Tėvynę...

13.10.07 Emigravęs į Angliją Arūnas... Su ilgesiu mylimai Tėvynei siunčia Mums savo kūrinį, žadėdamas gan greitai sugrįžti...

Tautos Žemė- išsaugokime ją pasirašydami... by dm_52715403e05af


 
2013.11.15 - Lietuvos žemė. Pasirašyk už Lietuvą!
 
 
 
Ar jau pasirašei? | 2013-10-21
Atlikėjas - Algirdas Svidinskas, Žodžiai - Leonas Milčius - "Ar jau pasirašei?" 2013-09-25 Raudondvaris

Ar jau pasirašei, kad tavo kaime 
Neartų plūgai svetimi, 
Kuriuos kaip pragaištį, nelaimę, 
Kviečias politikai savi? 
 
Per amžius bočiai kovės, gynė 
Lietuvišku kalaviju 
Tamsias girias, laukų žydrynę, 
Ramybę ąžuolų žalių. 
 
Kur augs žemčiūgai, žalios rūtos, 
Srauni Dubysa kur tekės? 
Kai žemė, dirvos bus ne mūsų, 
Kai graikai, belgai ją apsės. 
 
Koks bus tada gimtinės veidas, 
Kai liks lietuvis joj svetys? 
Dėkosi, jei tarnauti leido, 
Netiksi — šunimis išvys. 
 
Viltis maža, tik kibirkštėlė — 
Tai tavo parašas lape, 
Kuriuos kaip sąžinę iškėlė 
Svarbiausiam referendume. 
 
Ką pasakysi tu vaikaičiams, 
Kai priekaištą teisingą mes — 
Kodėl parduoti žemę leidai, 
Nepalikai mums po savęs? 
 
Kam patikėjai melo dūmais, 
Kad Eure saulė patekės? 
Vilionė, apgaulė, godumas — 
Vardai sunkiausios nuodėmės. 
 
Leonas Milčius 
 
2013-09-25 Raudondvaris


Parduodam Lietuvą


Parduodam Lietuvą, parduodam
Nuleiskim vėliavas, užpūskime žvakes!
Ne atgailai, ne meilei, ne paguodai
O išmaldai ištieskime rankas.

Sudėkim širdis paniekai ir smūgiams
Kaip moterį, užgertą tulžimi
Arkliavagių ir smuklininkų mugėj
Parduoda Lietuvą savi, nesvetimi.

Parduodam Lietuvą .....duotą
Iš praeities stiprybę besemią.
Pulsuojančią, alsuojančią, žaizdotą
Užpiltą Sibiro ir bunkerių žeme.

Sudužusią prie Soldino parduodam
Su jos šventais ir nešventais vardais.
Kasdieną kertam Lietuvą kaip sodą
Apsvaigusią viltim, bet ne žiedais.

Dabar parduodam Lietuvą už eurus
Už dolerius, už rusiškus rublius.
Sutraiškytą, o Viešpatie, po tankais
Parduodam Lietuvą – sulenkiame kelius.
 
Vygaudas Molis (prie Laisvės paminklo 2013.08.24, Kaunas)Tėvynė mūsų žemė
R. Skučaitė

Tėvynė — mūsų žemė.
Saulė. Miškas.

Tėvynė—iškilmingas obeliskas.

Tėvynė mus globoja.
Ir apsaugo

Visus vaikus, mamytę, šviesą, draugą.

Tėvynė — kur mes augam.
Kur mes gimę.

Ir akmenėlis, ir gėlė—Tėvynė.

Ir tie, kurie kadaise ją apgynė,
Ir aš, ir mes —
Visi visi — Tėvynė.