Konstitucijos 47 str.

Lietuvos Konstitucijos metamorfozės...
"Patobulinus" Lietuvos Konstitucijos 47 straipsnį,
mes netekome teisės į savo žemę.

Konstitucija1992-2003

 

Kitas  esminis klausimas:

  • Ar teisėti šis ir kiti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pakeitimai, 
    jei Konstitucija buvo priimta Lietuvos piliečių 1992-10-25 referendume?

Ar referendumo priimtam įstatymui pakeisti 
nebuvo privalu inicijuoti referendumą?

Kadangi ši informacija yra šokiruojanti, siūlau Jums dar kelis kartus pertikrinti
šią informaciją, aš tikrinau visas LR Seimo duomenų bazėje esančias
oficialias pataisas, nieko kito nesuradau.
Pagarbiai :
Advokatė Aldona Birutė Jankevičienė

 

LIETUVOS KONSTITUCIJOS  2003-01-23    

47 STR. PATAISOMIS LIETUVOS PILIEČIAMS ATIMTA NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ -
AR GALĖJO PARLAMENTARAI TO „NEPASTEBĖTI“?

1.

Lietuvos Konstitucija, priimta Lietuvos piliečių 1992-10-25 referendume  -

nustatė pagrindines Lietuvos piliečių teises ir laisves.
Konstitucijos 47 straipsnis nustatė:
Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise 
gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.

Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali 
priklausyti užsienio valstybei - jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.

Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: 
žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, 
miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, 
jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje. 
(1992-10-25 redakcija )

2. 

Vėlesni Straipsnio pakeitimai: Nr. 1-1390, 96.06.20, Žin., 1996, Nr. 64-1501 (96.07.05)
47 straipsnis
Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise 
gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei

Savivaldybėms, kitiems nacionaliniams subjektams, taip pat 
tiems ūkinę veiklą Lietuvoje vykdantiems užsienio subjektams, 
kurie nustatyti konstitucinio įstatymo pagal Lietuvos Respublikos pasirinktos 
europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, 
gali būti leidžiama įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus,
reikalingus jų tiesioginei veiklai skirtiems pastatams ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti. 
Tokio sklypo įsigijimo nuosavybėn tvarką, sąlygas ir apribojimus 
nustato konstitucinis įstatymas. 
Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali 
priklausyti užsienio valstybei - jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.
Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: 
žemės gelmės
, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, 
miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, 
jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.

3.

Tačiau 2003-01-23 47 konstitucijos straipsnio redakcija (Nr. IX-1305, 2003-01-23, 
Žin., 2003, Nr. 14-540 (2003-02-07)   

dėl Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo: 
šią teisę Iš Lietuvos piliečių ATĖMĖ: 

47 straipsnis
Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: 
žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, 
parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. 
Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, 
jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje. 
Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje 
užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą. 
Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis 
gali priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms 
ir konsulinėms įstaigoms įkurti.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-1390, 1996.06.20, Žin., 1996, Nr. 64-1501 (1996.07.05)

Akivaizdu, jog tai yra NEGIRDĖTO MASTO AFERA. 
Juk negalėtumėte patikėti, kad aplamai tokie veiksmai, atliekami LR Seime, 
dėl Konstitucijos pataisų teikiant privalomas išvadas teisingumo ministerijai,
konstitucinės teisės specialistams ir balsuojant už pataisą
Seimo “konstitucinei“ daugumai yra įmanomi.

                                                                                 Pagarbiai: Advokatė Aldona Birutė Jankevičienė
AIŠKINAMASIS RAŠTAS dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos 47 str. pakeitimo paskelbimo