Lietuvos rytas: patriotizmas - lygu idiotizmas.

"Perskaičiau Žygimanto Zabietos straipsnį "Kas apgavo tuos, kurie Lietuvos žemę ginti norėjo." ir vyriausio Swedbank ekonomisto Nerijaus Mačiulio:ką laimėtume uždraudę užsieniečiams įsigyti žemės. Aš - iš tų 320 000 , kurie pasirašė už referendumą. Pasirašiau ne todėl, kad mane agitavo svastikuoti ar tautiniais rūbais,apsirengę, ar sovietiniais kūjais ir pjautuvais  mojuojantys "sektantai". Jų aš niekur nemačiau. Grįždamas iš choro repeticijos, Gedimino prospekte aptikau 2 bešąlančius jaunuolius- vaikiną su mergina, kurie rinko parašus. Man net nekilo klausimas, ar pasirašyti. Ranka pati parašą suraitė. Gal įtaką padarė vaikystėje girdėtos pasakos apie karžygius, kurie savo Lietuvą Tėvynę gynė, gal lietuvių kompozitorių ir liaudies dainos apie artojėlius ir audėjėles. Taigi jei aš - suklaidintas, tai ta klaida atsirado ne iš gatvės agitatorių. Pasidarė įdomu, kaip ir iš kur straipsnio autorius visą procesą 3 mėnesius stebėjo, kad tuos pačius reiškinius visiškai skirtingai matome. Pabandžiau jį surasti. Savo veidaknygėje ( nykstančia lietuvių kalba), arba kitaip tariant - Facebook,-e ("normaliai", šiuolaikiškai ) skelbiasi, kad dirba lektoriumi laisvos rinkos forume, gyvena Lunde Švedijoje. Na, gal studijuoti išvažiavo. Bet jei viską stebėjo per atstumą, iš spaudos, tai nenuostabu, kad jam toks įspūdis kilo. Nes esant totaliai informacijos blokadai, kai buvo skelbiama tik dezinformacija, išties toks įspūdis galėjo susidaryti. Dar įdomiau pasidarė, kai perskaičiau  švedų banko Swedbank analitiko Nerijaus Mačiulio straipsnį.. Jame jis gąsdina apie gresiančią ekonominę suirutę. Bet čia - nieko naujo.Įdomus pasirodė teiginys, kad "   Šis klausimas svarbus ir dėl to, kad Lietuvoje gyventojų skaičius mažėja ir toliau mažės".  O žemės pardavimą jis prilygina "pagardui". Sulyginus ateinančius gandus iš Lietuvos prezidentūros, kur kalbama, kad greitu laiku Lietuvoje, kaip ir kitose normaliose EU šalyse 40 nuošimčių gyventojų turės sudaryti imigrantai, sugretinus tą su EU prezidento "įžvalgomis", kad tautinės valstybės sąvoka - atgyvena, kiekvienas sveiką logiką turintis pilietis turėtų tą ir girdėti, kas sakoma. O būtent, ruošiamasi Lietuvos aneksijai neva teisėtu būdu. Ar mes su tuo sutinkame? Ar norite jūs, Šalčininkų lenkai- katalikai, kad Jums Jūsų Tėvynėje Lietuvoj, atšauktų Kalėdas? O juk tas įvyko šiemet viename Danijos provincijos miestelyje, kur savivaldos organuose daugumą sudaro musulmonai. Net Kalėdų eglės centrinėje aikštėje nepastatė.galiausiai po kilusio skandalo ji būvo pastatyta privačiomis , ne savivaldybės lėšomis.Gerai, kad leido.  Žygimanto Zabietos pateiktas žemėlapis galėtų būti gera ilioustracija švedų bankininkų  prognozėms ir planams. Jei norite, gerb Žygimantai, Lietuvai gero ( kuo aš neabejoju) - paruoškite analitinį straipsnį, kaip iš bankroto išbrido Islandija. Juos taip pat labai spaudė užsienio bankininkai, kad padengtų privačių bankų padarytas skolas. Buvo norima, kad kiekvienas Islandijos pilietis kas mėnesį 15 metų prisiimtų 100 eurų skolą. Mat, privačių bankų rankomis padaryta valstybės skola bankroto metu sudarė 900 procentų BVP. Jų politikai taip pat, įkalbinėjo tą skolą pripažinti. Žmonės nepasidavė ir įvedė tiesioginės demokratijos valdymą, perrašė konstituciją ir išbrido iš bankroto. Beje, sutinku su Jumis dėl galimybės, kad šiuose EU politikai nepalankiuosė procesuose intereso gali turėti Rusija. Islandijos bankroto istorijoje ji taip pat suvaidino vaidmenį - suteikė šaliai kreditą. Būtų įdomu sužinoti, kokiomis sąlygomis ir apskritai kas ten dabar vyksta? Juk mūsų "klestinčios demokratijos" sąlygomis, visa žiniasklaida apie stambiam kapitalui gresiančius reiškinius arba meluoja, arba tiesiog tyli. Tūlas gali suabejoti tokios demokratinio valdymo formos - referendumas - efektyvumu. Neva sumažinus parašų skaičių iki 100 tūkstančių, gali tekti dėl visokių niekų referendumus šaukti. Na, taip.Ir man nejauku buvo Šveicarijoje, kai Naujųjų Metų naktį neišgirdau nė vieno fejerverko - uždraudė referendumu. Paskui prisiminiau pas mus nuolat ta proga vykstantį chaosą, į orą iššaunamus milijonus, traumas. Ar dėl to inicijuočiau referendumą? Tikrai nežinau.Šveicarija tranzitiniam krovininiam autotransportui pervažiuoti jų šalį leidžia tik geležinkeliais - nėra ko jų orą teršti- nuspredė referendumu. Ar pas mus tokį inicijuočiau? Galbūt. Jų šalyje, nekreipiant dėmesio į tarptautinį spaudimą, referendumu nuspręsta grūsti lauk visus imigrantus - kriminalinius nusikaltėlius.Tokį inicijuočiau?Tikriausiai taip, jei tų imigrantų pas mus bus kas trečias gyventoja, kaip to nori EU prezidentas Rumpenas ( šią pavardę sunku prisiminti, nes išgirdau ją tik neseniai dėl jo skandalingų pareiškimų). Tikrai žinau, dėl kokių klausimų inicijuočiau - dėl šeimos politikos, nes man tas aktualu, nenoriu kad Lietuva išmirtų. Aktyviai dalyvaučiau ir kitus raginčiau balsuoti, jeigu lenkai inicijuotų referendumą dėl Vilniaus krašto autonomijos. Tokio referendumo rezultatais net neabejoju. Ar būtų blogai, jei taip įvyktų? Mano galva - tiesiog puiku. Pagaliau liautųsi spekuliacijos ta tema ir susilpnėtų lenkiškojo šovinizmo apraiškos. Žygimantas ragina įvesti mokyklose privalomas pilietiškumo pamokas. Aš - už. Jei pilietiškumą mes suprantame vienodai, tai šis referendumas - kuo geriausias pilietiškumo egzaminas. Todėl ir įsirašiau į savanorius, klaidoms parašuose taisyti. Man tai - išlikimo klausimas." Kazimieras JuraitisLietuvos rytas: patriotizmas - lygu idiotizmas.
 
   Mane seniai domina žodžio ir atitikmens jo reikšmei evoliucija. Kitaip tariant, lingvistinės formos ir filosofinio tos formos turinio. Būtent filosofinio, o ne informacinio. Nes A - ne visada bus A. Juk vartojant kitą kalbą, pavyzdžiui anglų, A reikia skaityti kaip EI. Pasak Enciklopedija Amerikana (42 tomas), lietuvių kalba -  seniausia  pasaulyje. Jai evoliucionuojant, pamažu keitėsi ne tik jos forma, bet ir turinys.Tarkim, išmirusios prūsų kalbos žodis STRILA reiškė spindulį arba strėlę. Tiek lietuviams, tiek slavams šis žodis taip pat suprantamas. Vokiečiams užgrobus Prūsiją, kalbos asimiliavosi. Po kelių šimtų metų, Vokietijoje klojant tiesius kaip strėlė kelius, gimė žodis MAGISTRALĖ, t.y.  magiškas (lyginant su bruku, asfaltas - tikras stebuklas) kelias. O kai  tokie keliai buvo pradėti tiesti pas mus, atsilikėlius, mes ir žodį "magistralė" priėmėme kaip dovaną. Pakeitus I raidę į fonetiškai ilgą A - sąvoka pasikeitė. Mums magistralė - tai tiesiog asfaltuotas kelias, o ne "stebuklingas, tiesus kaip saulės spindulys kelias". Panašiai vyko slaviško žodžio MOROZ evoliucija. Man ir mano kartos žmonėms tas žodis reiškia arba žiemos šaltį, arba tada ateidavusį Senelį Šaltį (kaip žinia, Kalėdų Senelį Leninas nugalabijo). O naujoji karta žodį MOROZ vartoja visuomenės atmatoms pažymėti. Dvidešimt metų nuosekliai eskaluojamos neapykantos ir - prašom. Turime tą patį žodį, bet su visišlkai kitokiu turiniu.
 
 "Lietuvos ryte" kasdien kepami straipsniai, kuriuose painiojamos  vertybės, neišlaikoma minties logika, siekiant  sužlugdyti referendumą. Straipsnius rašo jauni žmonės, Lietuvos ateitis. Rašo nuoširdžiai, bet akivaizdžiai matosi, kad mūsų sampratos apie vertybes skiriasi. Straipsnio, kuriame patriotizmą prilygina idiotizmui, autorius teigia, kad manimi (nes aš - vienas iš 320 000), manipuliuoja "milžiniškais resursais" disponuojanti Lietuvos kenkėjų armija. O pats savo straipsnius spausdina aiškiai užsienio kapitalą atstovaujančiame laikraštyje (bijau suklysti, bet ar ne Swedbank supirko Snoro turėtą kontrolinį "Lietuvos ryto" akcijų paketą? Tada teisingiau būtų, jei "Lietuvos rytas" vadintųsi "Švedų rytu"). Būtų nieko bloga, jei laikraštis būtų padorus, spausdintų ir oponentų nuomonę. Bet kai šeimininkas neleidžia - kaip spausdinsi...Šeimininkas (bankas) - irgi nekaltas. Jis - verslą daro. Jo verslas klestės tik tada, kai Lietuvoje bus daug gyventojų, kurie per šį banką darys sandorius,  skolinsis ir pan... Jei bankas mato, kad gyventojų mažėja, reikia jų įsivežti. O jei imigruoti nelabai nori - kaip "pagardą" ( čia vyriausio Swedbank ekonomisto Nerijaus Mačiulio sugalvotas malonybinis mūsų žemės epitetas) reikia sudaryti palankias sąlygas žemei įsigyti. Bankui būtų geriausia, kad Lietuva panėšėtų Į Bangladešą. Kuo kaimenė tirštesnė - tuo pieno (pinigų) daugiau. Tai kas kuo manipuliuoja?
   Galima būtų samprotauti, kad aš gal ką išvedžioju, straipsnio autorius, prilygindamas patriotizmui idiotizmą, tą padarė turėdamas omeny visiškai ką kitą. Bet skaitau jo kitą straipsnį - patriotizmas: vartoti tik su vaistininku pasitarus. Turinys - panašus, tik jau kalbama apie Ševron. Kokie tie lietuviai kvailiai, kad atsisakė milijoninių investicijų ir su tuo projektu susijusių darbo vietų.
   Bandoma užsiminti, kad "kol Europos Sąjunga kilniai gelbėjo Ukrainą - nešė jai Laisvę", referendumo organizatoriai kaišiojo pagalius jai į ratus. Tai būtų įdomu sužinoti konkrečia skaičių išraiška , ką  EU siūlė. Nes aš tai kažkaip prisimenu tik drastiškų reikalavimų rinkinį. (Bet šiaip jau Ukrainą galėsime užmiršti ilgam - vakar Putinas suteikė jai 15 mlrd. dolerių kreditą ir 30 procentų atpigino dujas (dabar Ukraina jas pirks dvigubai pigiau už mus). Kaip vienas  mano draugas sako, Putinas Ukrainą "pasodino ant adatos". Nuo šiol bet kokios kalbos apie atsiskyrimą nuo Rusijos rinkos ten automatiškai reikš drastišką kainų šuolį). 
   Taigi nori nenori, o peršasi išvada, kad žodį Laisvė straipsnio autorius, už jo stovinčios jėgos ir referendumo organizatoriai supranta skirtingai. Pirmiesiems Laisvė reiškia teisę laisvai disponuoti savo turtu, galimybę daryti biznį.  Antriesiems Laisvė -  galimybė turėti SAVO identitetą, kalbą, kultūrą, dorovę ir su tuo susijusią SAVO ATEITĮ, kur verslas - ne tikslas, o tik priemonė. Už pirmųjų stovi šimtmečius trūkusio žmonių išnaudojimo patirtį, informacijos priemones ir pinigus sukaupę biznieriai - verslininkai, už antrųjų - savo žemes, tautiškumą, tradicijas, dorovę ir kultūrą saugantys idealistai - pasak autoriaus, tiesiog suklaidinti idiotai.
  Kaip čia neprisiminsi ekskursijos po Valdovų rūmus. Jaunas ekskursijos vadovas pasakojo apie Lietuvos Statuto kūrėją - Leoną Sapiegą, Jis (L. Sapiega) padarė svaiginamą karjerą nuo paprasto raštininko iki valstybės kanclerio, tapo dešiniąja karaliaus ranka.  Į Statutą įrašė rekomendacijas, ko negalima prileisti prie valdžios. Tai - pirklių , "nes atsiradus patogiai progai, Lietuvą parduos", ir tų, kurie neturi kraujo ryšio su žeme, nes Lietuvoje susiklosčius sunkioms aplinkybėms - "svetur pabėgs". "Paskaitykit patys, nors Statuto išversta tik 2 puslapiai" - sako gidas. Bandžiau tų dviejų puslapių ieškoti - nepavyko. Per 20 "nepriklausomybės" metų jo viso išversti nesugebėjome. Kam? Juk biznio iš to nepadarysi, o viskas pinigą kainuoja...Parašytas jis senąja slavų kalba, t.y. moroziškai. O ir jo kūrėjas Leonas Sapiega lietuviškai nemokėjo, kilimo buvo kažkur nuo Smolensko, matyt - morozas. Man - Lietuvos patriotas,..O Tau?
Teksto autorius: Kazimieras Juraitis