Tautos eitynės - vasario 16 d. Kaune 2014

Lietuvą mylintiems

Lietuvą mylintiems


     Suvokdami susidariusią padėtį ir matydami įsibėgėjantį Tautos ir valstybės naikinimo procesą, visus laisvę mylinčius žmones iš visų Lietuvos kampelių kviečiame su šeimomis ir vaikais atvykti į Tautos eitynes - sąšauką š.m. vasario 16 d. Kaune.

     Susitelkime bei parodykime, kad įkūnydami prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, mes ryžtingai apginsime savo Tautą ir valstybę.

     Vadovaujamės pamatinėmis Lietuvos konstitucijos nuostatomis:

     1 str.
     Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

     2 str.

     Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

     3 str.
     Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorinį vientisumą, konstitucinę santvarką.

     7 str.
     Negalioja joks įstatymas ar teisės aktas priešingas Konstitucijai.

     Mūsų tikslas – klestinti, gyvybinga, šeimos ir bendražmogiškomis vertybėmis besiremianti, Lietuvos valstybė, laisvų Tautų bendrijoje.

     Telkimės ir kurkim Tautos namus, kuriuose gera gyventi.

     Pasidabinę valstybine ir tautine simbolika 15 val. pajudėsim iš Ramybės parko. Eisime Vytauto pr., Laisvės alėja, Vilniaus gatve į Rotušės aikštę, kurioje 16 val. aptarsime susidariusią padėtį ir pirmaeilius darbus.

 

 Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
 Lietuvos šeimų sąjūdis
 Lietuvos tėvų forumas
 Žemės gynėjų sąjūdis
 Tautininkų sąjunga
 Jungtinis demokratinis judėjimas
 
 
Lietuva-mylintiems_-_vasario16.jpg   -   Lietuva-mylintiems_-_vasario16.pdf