2014-03-10 d. 13 val. 45 min. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumo „Tautos valia“ iniciatyvinės grupės narių spaudos konferencija Seime

"Apginkime Kovo 11-ąją!"

 

Spaudos konferencijoje signataras Zigmas Vaišvila ir referendumo dėl žemės ir valstybės valdymo sugrąžinimo Tautai iniciatyvinės grupės nariai aptars šio referendumo paskelbimo vilkinimo ir bandymų jį žlugdyti peripetijas.

Š.m. kovo 10-ąją Seimo plenariniame posėdyje 11.05-12.20 val. numatyta diskusija, o 12.50-13.00 val. planuojama, kad Seimas priiminės nutarimą „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo“ (teikėjas Petras Gražulis), kuriuo siekiama sumažinti referendumo iniciatyvos teisę Lietuvos piliečiams nuo 300000 iki 200000. Šį Seime parengtą referendumą planuojama organizuoti drauge su Respublikos Prezidento rinkimais š.m. gegužės 11 d. o 320818 Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvą skelbiamą Tautos referendumą yra ketinama nustumti į š.m. birželio 29 d. nenumatant moratoriumo žemės pardavimui užsieniečiams, kuris prasidės jau š.m. gegužės 1 d.

13.00-13.30 val. Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė pristatinės Seimo nutarimo projektą pagal 320818 Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvą skelbti referendumą dėl žemės ir referendumo iniciatyvos teisės suteikimo ne 300000, o 100000 Lietuvos piliečių. Šį, ne Seimo, o Tautos iniciatyvos referendumą planuojama organizuoti tik š.m. birželio 29 d. Moratoriumas žemės pardavimui užsieniečiams iki šio referendumo nutarimo projekte nenumatytas.

Tautos iniciatyvą privalomo skelbti referendumo vilkinimui ar jo antikonstituciniam sužlugdymui protokoliniu Seimo nutarimu planuojama pavesti Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui pateikti Seimo nutarimo projektą dėl ekspertų grupės sudarymo, kuri iki 2014 m. kovo 20 d. turėtų pateikti išvadą dėl piliečiųreikalavime paskelbti referendumą teikiamo sprendimo teksto.

Valdžios manipuliacijos su Tautos valia, kurią gina Tautos patvirtinta Konstitucija, paneigia Kovo 11-osios prasmę ir tikslą, reiškia nepriklausomos demokratinės respublikos laidojimą. Todėl prelegentai kreipsis dėl Lietuvos Respublikos piliečių teisių, iškovotų Kovo 11-osios Nepriklausomybės Atstatymo aktu ir įtvirtintų 1992 m. spalio 25 dienos Konstitucijoje, gynimo.