2014-05-05 d. 13 val. signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Ar teismas stabdys Prezidento rinkimus?“

2014-05-05 d. 13 val. signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Ar teismas stabdys Prezidento rinkimus?“

Nepriklausomybės atkūrimo Akto signataras Zigmas Vaišvila š.m. kovo 6 d. kreipėsi į VRK dėl Prezidentės Dalios Grybauskaitės, siekiančios dalyvauti gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose, Vyriausiajai rinkimų komisijai savo anketoje pateiktų žinomai melagingų duomenų apie save, taip pat dėl kandidatų anketų papildymo klausimu dėl jų bendradarbiavimo su TSRS (Rusijos) specialiąja tarnyba GRU.

VRK vilkino priimti sprendimą dėl šio Z. Vaišvilos prašymo, klausimas atsidūrė Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Teismas 2014-04-18 nutartimi šį skundą priėmė nagrinėjimui, tačiau atsisakė taikyti užtikrinimo priemones - iki teismo sprendimo įsiteisėjimo arba atitinkamų aplinkybių pagal 2014-03-06 Z.Vaišvilos prašymą pašalinimo uždrausti VRK atlikti bet kokius tolimesnius veiksmus, susijusius su atitinkamų kandidatų dalyvavimu 2014-05-11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose.

Dėl šios teismo nutarties atsisakyti taikyti užtikrinimo priemones Z. Vaišvila teikia atskirąjį skundą.

Jau šioje proceso stadijoje Vilniaus apygardos administracinis teismas padarė išvadą, kad ir po rinkimų VRK galės spręsti klausimą dėl išrinkto Prezidento pareigų teisėtumo. Tokiu būdu teismas faktiškai ne tik pripažino prašomų taikyti užtikrinimo priemonių pagrįstumą, bet ir tai, kad šio skundo tenkinimas teisme gali turėti įtakos kandidatų tinkamumui būti išrinktais Respublikos Prezidentu.

Z. Vaišvila spaudos konferencijoje pasisakys dėl šių VRK ir Prezidentės D. Grybauskaitės veiksmų, kurie gali sustabdyti ar sužlugdyti Respublikos Prezidento rinkimus, taip pat viešai kreipiasi į kandidatus, kviesdamas juos pačius atlikti veiksmus, kuriuos įpareigoti kandidatus atlikti vengia VRK.

Tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją iš Seimo galima bus stebėti ČIA arba ČIA.