Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

"Ar vyks referendumai Lietuvoje?"

Zigmas Vaišvila "Ar vyks referendumai Lietuvoje?"

Įsisiūbavo net dirbtinai trumpa Respublikos Prezidento rinkimų kampanija. Nutiko taip, kad vyks antras rinkimų turas. Kandidatės ir Prezidentės Dalios Grybauskaitės nervai įtempti kaip niekad. Tauta mat išdrįso neišrinkti jos dar vienai kadencijai jau pirmajame rate! Gaila, kad antrajame rate liko tik toks pasirinkimas. Tačiau pasistenkime vertinti tai ir apsispręsti be emocijų, nors daugumai tai labai sunku. Realybė tokia, kad nepriklausomai nuo mūsų nuomonės vienas kandidatų – Zigmantas Balčytis ar Dalia Grybauskaitė bus mūsų Prezidentu. Todėl bandykime juos pasverti ir palyginti dėl mums, Tautai, pagrindinio klausimo, kurį Prezidento rinkimų metu bene primiršome – referendumų klausimo.

Prezidentės D. Grybauskaitės vardas Lietuvos istorijoje bus įrašytas ir dėl valstybės vadovės viešo pasisakymo, kad jai nesvarbi visiems (ir jai taip pat) privaloma Tautos valia nepritarti valdžios siekiui statyti Lietuvoje naują AE, pareikšta 2012 m. spalio 14 d. referendume. Ji atvirai spjovė mums į veidą, o mes vėl nuolankiai ją bandome išrinkti valstybės vadovu. Referendumas Tautos valia dėl žemės ir referendumo kartelės sumažinimo iki 100000 piliečių valios paskelbtas birželio 29 d. Tačiau ar jis įvyks?

Prezidentės D. Grybauskaitės valia dėl šio klausimo akivaizdi. Ji ne tik savo parašu palaimino tariamus „saugiklius“ dėl žemės pardavimo užsieniečiams (mane stebina, kad visa valdžia tyli dėl to, kad žemę šiuo metu jau gali pirkti ne tik fiziniai, bet ir juridiniai užsienio asmenys – lyg tai tie patys rusai, panorėję įsigyti mūsų žemę, to negalės padaryti Lenkijoje, Latvijoje ar Vokietijoje registruotos įmonės vardu). Prezidentė atvirai pasisakė kad ji yra prieš referendumo kartelės sumažinimą iki 100000 piliečių valios. Jai gerai yra taip, kaip buvo - 300000 piliečių valia, kuriai pasireikšti net keliasdešimt metų nebuvo galimybės. Žodžiu, referendumai Lietuvoje galimi tik valdžiai leidus. Pasakyta taip aiškiai, kad aiškiau ir nereikia - dėl euro ir dėl kitų klausimų „prie Grybauskaitės“ referendumų nebus.

Dėl politinių priežasčių, t.y. iki rinkimų pabaigos, kol kas pristabdytas Seime nagrinėjimui priimtas E. Masiulio, J. Razmos, G. Steponavičiaus, St. Šedbaro projektas kreiptis į Konstitucinį Teismą „ištirti“, ar Referendumo įstatymo 14 straipsnis, be išlygų įpareigojantis Seimą skelbti referendumą, atitinka Konstituciją. Tokiu būdu būtų sustabdytas šios įstatymo normos galiojimas, t.y bet kokio referendumo paskelbimas, ir birželio 29 d. paskelbto referendumo vykdymas. Ar išdrįs valdžia tai padaryti? Jei išrinksime D. Grybauskaitę, manau, kad tikrai išdrįs, nes „jos valstybėje“ viskas turi būti tik tai, ką ji nusprendžia. Nesu naivus ir dėl socialdemokratų, jau pademonstravusių, kad Seime jie sprendžia, leisti ar neleisti, kada leisti daryti referendumą. Taip pat ir stabdyti ar nestabdyti šią konstitucinę piliečių iniciatyvą. Z. Balčyčio netvirtumas taip pat neimponuoja, tačiau rinkimų debatuose jis bent pasakė, jog naujos AE statybai reikėtų naujo referendumo. D. Grybauskaitė tik dar kartą iš visų pasityčiojo – ji mat nematanti mūsuose „ryžto“, kas tai darytų. Mieli mūsų piliečiai, ar suvokiate, kad tokiu pareiškimu Prezidentė atvirai tyčiojasi iš mūsų - supraskite, perrinksite mane, tada aš (tikriausiai su konservatorių ir liberalų pagalba) parodysiu ryžtą, kaip tai daryti, spjaunant į lėšas, pavojus ir net Tautos sprendimą!

Priminsiu, kad 1994-07-22 Konstitucinio Teismo nutarimu nustatyta, jog niekas neturi teisės riboti Tautos teisės į referendumą, o 2006-03-14 Konstitucinio Teismo nutarimu, t.y. jau po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, išaiškinta, kad tarptautinės sutartys ir sutartis dėl ES negali būti aukščiau už Lietuvos Respublikos Konstituciją. Todėl 2012 m. spalio 14 d. referendume pareikštos Tautos valios vykdymas ar nevykdymas, birželio 29 d. referendumo įvykimas ar neįvykimas, jo rezultatai,  Lito išsaugojimo referendumo blokavimas ir Tautos suvereno galių ignoravimas, perduodant biurokratiniam centrui Lietuvos valstybės galias, net pažeidžiant mūsų stojimo į ES sutartį – tai Prezidentės D. Grybauskaitės ir po jos padu telefoninės teisės, kitais būdais prispausto Seimo kasdienybė.

Mus gąsdina net karu, kad tik išrinktume tą pačią mūsų „vedlę“ su šalia prilipusiu „vedliu“. Vyksta ne tik susirėmimas dėl Respublikos Prezidento posto, bet ir Tautos kaip suvereno teisių apgynimo. Rusijai ir jos „vedliams“ labai norėtųsi „maidano“ ir Lietuvoje, kad įgyvendinti savo tikslus. Todėl privalome susikaupti ne juokais ir labai rimtai. Suvokti, kas iš tikro padeda Rusijai, o kas tik deklaruoja „mūšį“ su ja.

Šią savaitę, siekdamas aiškumo dėl referendumo, žengiau žingsniuką. Tai padaryti paskatino ir bendraminčiai, ir Respublikos Prezidento rinkimų pirmasis turas, kurio metu rinkimų apylinkėse dalintas VRK lėšomis net 1,5 mln. vnt. tiražu išleistas nemokamas leidinys „Rinkimai į Europos parlamentą 2014 m. gegužės 25 d.” Leidinio 32-uose puslapiuose su gražiu spalvotu viršeliu ir iliustracijomis pateikta išsami informacija apie šiuose rinkimuose dalyvaujančias politines partijas (koalicijas), jų programas, kandidatų sąrašai ir kita kiekvienam rinkėjui svarbi ir aktuali informacija.

Atsižvelgiant į šią vertingą patirtį, raštu kaip signataras kreipiausi į VRK, siūlydamas ir prašydamas VRK išleisti leidinį apie birželio 29 d. referendumą ir dalinti jį rinkėjams rinkimų apylinkėse gegužės 25 d. rinkimų metu. Tai būtų ne tik lakmuso lapelis, padedantis sužinoti ar tikrai vyks šis referendumas, bet ir tikra mūsų žmonių pilietiškumo pamoka, priemonė tikrai, o ne „baltomis pirštinaitėmis“ įtraukti juos į apsimestinį pilietiškumą, naudingą dabartinei mūsų Prezidentei, konservatorių ir liberalų partijoms. Gegužės 16 d. bendravau su VRK pirmininku Z. Vaigausku, kuris pareiškė, jog atsakymas į šį mano raštą tikriausiai bus neigiamas, nes Referendumo įstatymas to nenumato. Tačiau visiems, susidūrusiems su teise, žinomas principas – galima tai, ko nedraudžia įstatymas. Todėl nėra formalios priežasties neišleisti tokio leidinio, suderinto su referendumo iniciatyvine grupe. Šis VRK atsakymas bus lakmuso lapelis, leidžiantis mums apsispręsti ir Prezidento rinkimuose. Mat jau ne tik pietų Lietuvoje, bet ir Klaipėdoje policija prokuratūros pavedimu pradėjo purtyti mūsų piliečius dėl pasirašymo už birželio 29 d. referendumą (http://pilietineziniasklaida.blogspot.com/2014/05/klaipedoje-apklausiami-pilieciai.html).

Todėl kviečiu kandidatus į Prezidentus D. Grybauskaitę ir Z. Balčytį pasakyti savo nuomonę dėl birželio 29 d. referendumo ir jo nušvietimo, diskusijų dėl jo, dėl šio referendumo išdrįsusių pasirašyti Lietuvos piliečių „purtymą“, taip pat nuomonę dėl lito išsaugojimo referendumo ir Tautos teisės į tiesioginį valstybės valdymą referendumo būdu.