Kazimieras Juraitis. Dukrele, grąžink man balsą.

Jeigu žemę lietuvis ūkininkas parduotų lenkui ūkininkui ar galėtų ten būti...

Albinas Vaškevičius:

Sveiki,
Sekmadienį buvau Punsko krašto lietuviškų ansamblių sąskrydyje Burbiškių kaime, prie Galadusio ežero, Punsko valsčiuje. Pusė ežero priklauso Lietuvai – pusė Lenkijai. Suvažiavo gal keli tūkstančiai Lenkijos lietuvių. Festivaliui plotą apie kelis ha pievos suteikė lietuvis ūkininkas. Ten būdamas punskiečių paklausiau:

1. Jeigu šią žemę lietuvis ūkininkas parduotų lenkui ūkininkui ar būtų tokioje nuostabioje vietoje festivalis. Atsakymas: Ne.
2. Jeigu Eglinės piliakalnio žemę lietuvis ūkininkas parduotų lenkui ūkininkui
ar galėtų ten būti lietuviškos poezijos vakarai? Atsakymas: Ne.
3. Jeigu Klevų piliakalnio žemę lietuvis ūkininkas parduotų lenkui ūkininkui ar galėtų ten būti Baltų vienybės diena?
Atsakymas: Ne.
-- 
Su Dievu
Pagarbiai Albinas Vaškevičius norintis būti lietuviškesnis ir gyventi lietuviškesnėje Lietuvoje :)
-------------------------------------------------------------------------------
Svarbiausi yra ŽMONĖS kalbantys tėvų ir protėvių tarme-KALBA, gyvenantys tėvų ir protėvių ŽEMĖJE, išlaikantys tėvų ir protėvių PAPROČIUS
ir žinantys savos tautos, savos kalbos, savos žemės bei savų papročių istoriją

Tautos išlikimo formulė I=(ŽMONĖS+KALBA+ŽEMĖ+PAPROČIAI)xISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------

Return
Jul 2, 2013 Posted by: Adminas