Valdoma žiniasklaida mindo "žemės Referendumą", pasaulio Bushido čempioną Remigijų, suaštrina Jo biografijos spalvas.

Prezidentė pasirašė neleidimo lietuviams pirkti žemės įstatymą:

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijim...o laikinojo įstatymo ir jį lydinčiųjų įstatymų pakeitimus, kuriais įtvirtinami dirbamos žemės įsigijimo saugikliai.
Gegužės 1 dieną baigiasi Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytas pereinamasis laikotarpis dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo Lietuvoje ir nustoja galioti konstituciniame įstatyme įtvirtintas ribojimas užsieniečiams įsigyti Lietuvoje žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemę.
Prezidentė pasirašė šių įstatymų pakeitimus, nes jie yra būtini tam, kad žemės pardavimas Lietuvoje nuo gegužės 1 dienos neliktų be jokių saugiklių.
Dirbamos žemės apsaugai būtinų įstatymų priėmimas Seime vyko labai skubotai ir juose yra trūkumų ir netikslumų. Įstatymai priimti likus vos 6 dienoms iki 10 metų galiojusio draudimo užsieniečiams įsigyti žemės Lietuvoje pabaigos.
Todėl pasirašydama įstatymus, Prezidentė kreipėsi į Ministrą Pirmininką, kad Vyriausybė ištaisytų esamus netikslumus, užtikrintų racionalų dirbamos žemės naudojimą ir netaikytų perteklinių apribojimų norintiems dirbti žemę asmenims. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo saugikliai galioja daugelyje Europos Sąjungos šalių.
Return
May 1, 2014 Posted by: Adminas