Valdoma žiniasklaida mindo "žemės Referendumą", pasaulio Bushido čempioną Remigijų, suaštrina Jo biografijos spalvas.

Kažkoks absurdas... iš dviejų blogybių abi blogiausios

Vytautas S.
O dabar prasidėjo agitacijos už genderistus kosmopolitus, bele kad tik prieš esamą prezidentę bet kokia kaina? Ar jau pamiršome, kad Balčytis balsavo už Estrellą ir už Lunaček pranešimus šią žiemą Europos Parlamente. T.y. balsavo už išplėstinę šeimą (nebūtinai du tėvai), už privalomą lytinį švietimą nuo kūdikystės, už finansinę paramą gėjų propagandai, už žiniasklaidos cenzūrą šitais klausimais, už vienalyčių santuokų pripažinimą žmogaus teise (kuo tai dabar net ir pagal Europos žmogaus teisių teismą visgi nėra), už mokymą mokyklose, kad visos seksualinės orientacijos yra lygiavertės ir normalios. Nėra didesnio šeimos priešo tarp visų šių rinkimų kandidatų. 
 
 

Lygiai ta pati situacija valstybinės kalbos klausimais - Grybauskaitė bent žada vetuoti, Balčytis atvirai palaiko LLRA ir pataikavimą Lenkijai. Laikykime, kad ir aš įsitraukiau į agitaciją, bet nesuprasiu nė vieno žmogaus, kuris save laiko normalios vyro ir moters šeimos ir tautinės valstybės šalininku, kuris balsuos už šitą - lygiai kaip ir Grybauskaitė - komunistą, kuris net ir skūros išversti nesiteikė.

Antram ture pjausiu grybą. Taip! Balsuosiu už ją. Va priežastys:

1. Gerbiu Vytautą S.

2. Aš, kaip ir visi kiti rinkėjai, prieš balsuodamas paskaičiau, ką gi apie kandidatus rašo VRK informaciniai plakatėliai, pakabinti kiekvienoje balsavimo vietoje. Tai, ką sužinojau iš šitų oficialių šaltinių lėmė mano apsisprendimą išrinkti D.Grybauskaitę. Jeigu po rinkimų paaiškėtų (prieš rinkimus nepaaiškėjo, nors Vaišvila labai stengėsi), kad plakatėlyje apie Grybauskaitę primeluota, ir tai turėjo įtakos mano, kaip rinkėjo, apsisprendimui (tikrai turėjo, nes tikiu Vaigausko komisija labiau negu savim), tai reiškia, kad pasirinkau neteisingai, nes rėmiausi melaginga informacija. Taip klaidinti rinkėjus ne tik kad negražu, bet ir uždrausta Įstatymais. Suklaidinti visi rinkėjai negalėjo priimti teisingo sprendimo, todėl D. G. antra kadencija būtų neteisėta net ir tuo atveju, jeigu teismas pasakytų, kad teisėta. Turėdami neteisėtą prezidentę Lietuvos piliečiai galėtų drąsiai naudotis konstitucine prievole ginti valstybę nuo neteisėtai valdžią užgrobusios grupuotės. Išsirinkę Balčytį tokios prabangios prievolės netektume.

3. Pasielgti, kaip siūlo Marius Jonaitis (braukti lauk abu = sugadinti biuletenį) būtų

​ ​
​malonu ir gera. Bet, neduok Dieve, išlystų į prezidentus Balčytis! Iki ausų sėdėtume toje pačioje srutų duobėje, tik teisėtai! Išlipti iš jos būtų gerokai sunkiau.

 

Taigi, pjaukim grybą! Ir darykim tai sąmoningai, drąsiai ir be sąžinės graužimo.

 

Algimantas S.


Return
May 14, 2014 Posted by: Adminas