Menas / Kūryba

Mantas Gricius

Nemažai metų palaikau ir balsuoju už TS-LKD, tačiau ši pozicija manęs neįtikina, nes: 1 - Išsakote demokratiškus principus, tačiau agituojate nedalyvauti referendume! Vietoj to, kad agituotumėte piliečius būti pilietiškais ir demokratiškais bei balsuoti prieš! 2 - vienas pagrindinių kontrargumentų yra tai...
..., kad įsipareigojome ES parduoti žemę užsieniečiams, įsipareigojome uždaryti AE, tuoj reikės įsipareigoti atsisakyti tradicinės šeimos ir kt. Negi mes turime besąlygiškai paklusti? negi negalime derėtis ir išsakyti aiškų norą būti ES bet nesutikti su tam tikromis ES pozicijomis? ES yra gerai, kol mes galime spręsti, o ne mums primetama ir mes su viskuo sutinkame. 3 - taip, referendumai kelia sumaištį politikoje. Taip, jie brangūs. Tačiau nacionalinį saugumą reiktų užtikrinti bet kokiomis sąlygomis. Ukrainoje ir Kryme vykę referendumai nėra pripažinti teisėti, Jie yra niekiniai, o Jūs sakote, "kad nepasikartotų". Tai reiškia, kad Jūs tuos referendumus laikote teisėtais? Ar kaip? Mano manymų, referendumas yra demokratijos valdymo forma ir piliečiai turi turėti teisę išsakyti savo nuomonę politikams, kurie nesiklauso (kitaip šio referendumo net nereikėtų). Ar politikais reiktų besąlygiškai pasitikėti ir paklusti kaip ir ES? 4 - Nuo kada ūkininko žvyro karjeras yra "Valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklius"(cituota ir referendumo biuletenio)? Aš visada už iniciatyvas ir verslų skatinimą, tačiau negalime leisti keliems žmonėms nuspręsti kaip elgtis su mūsų žeme ir jos turtais. Ir kaip suprantu čia tikrai nėra kalbama apie ūkininko bulves, kaip gamtos išteklių 5 - taip, Rusija yra įtakinga ir grėsminga kaimynė. Taip - reikia būti budriems ir budėti. Taip- reikia rūpintis ne tik naryste NATO, bet ir kaip patiems apsiginti. Tačiau visus klausimus perleisti per prizmę, kad tai prokremliškų, ne provakarietiškų grupių darbas ir jei neboikotuosite, jei eisite balsuoti, jei neleisite parduoti žemės ES piliečiams, ir leisite LR piliečiams dažniau išsakyti savo nuomonę referendumais bei saugosite LR gamtos turtus, tai ateis, būtinai ateis Rusija! Va čia tai, mano nuomone, yra propaganda ir politizavimas. Pabaigai - TS-LKD savo darbais ir žodžiais bendraukite su piliečiais ir pasidalinkite, paaiškinkite argumentus vienu ar kitu klausimu ir nereikės boikotuoti demokratinių procesų, nereikės bijoti. Kovokite ir ginkite LIETUVĄ! Šį kartą aš balsuosiu - TAIP- už įstatymų pakeitimus. Biuletenio pavyzdys: http://www.vrk.lt/documents/10180/10531/2014+Referendumo+Biuletenis-pavyzdys.pdf/f6e57b6e-02ea-47eb-afbe-4da7d5278dbb
Return
Jun 17, 2014 Posted by: Adminas