Menas / Kūryba

Aldona J.

Bažnyčias valdo vyskupai, tai jų susirinkime buvo nuspręsta palaikyti žemgrobius ir skleisti melą žmonėms.  Kadaise lenkijos vyskupai  valdantys Lietuvos parapijas  iš Jogailos gavo dovanų Lietuvos žemes su kaimais ir valstiečiais .Dabar-vyskupijos "atsiėmė " tūkstančius hektarų žemės , gal būt jie siekia parduoti tiems patiems lenkams prasti reikalai...
Return
Jul 5, 2014 Posted by: Adminas