Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

Cituoju komentarą iš Ekspertai-eu:

Konstitucinis teismas šiandieną paskelbė nutarimą dėl referendumo
įstatymo.Po šio Konstitucinio teismo sprendimo mes jau gyvename visai ktoje
teisinėje realybėje. Šiuo sprendimu teismas įteisino luominę visuomenės
sanklodą, kurioj aukšiausias vietą priskyrė sau bei nematomai valdančiųjų
kastai. Tuo pasekoje mes tautiečiai tapome tik aptarnaujančiiomis
personomis, o tiksliau baudžiauninkais. ir tai tik geriausiu atveju. Tuo
savo sprendimu kunstitucinis teismas pasakė: mes kuriam valstybę ir
suverenitetas priklauso mums. Tauta turi prievolę paklusti ir patarnauti (K.
2 str). Niekas negali varžyti ir riboti konstitucinio teismo suvereniteto,
savintis konstituciniam teismui priklausančių suverenių galių. Tauta ir
kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į
Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos, konstitucijos santvarką,
bet priešintis gali tik tiek ir tokia apimtimi kokia nustato konstitucinis
teismas (K. 3 str.). Aukščiausią suverenią  galią Tauta vykdo tiesiogiai ar
per demokratiškai išrinktus savo atstovus, Tautos suverenių galių ribas ir
apimtis nustato Konstitucinis teismas (K. 4str.). Taigi akyse įvyko
perversmas ir Sveikinu visus su baudžiavos įteisinimu.

 

To pasekoje mes tautiečiai tapome tik aptarnaujančiiomis personomis, o tiksliau baudžiauninkais.


Return
Jul 13, 2014 Posted by: Adminas