Kas kuria Lietuvos ateitį?

            Visoje Lietuvoje sparčiai plinta stendai, kuriuose skelbiama : Kuriame Lietuvos ateitį.

Šiuose stenduose buvusią Lietuvos Respublikos trispalvę išstūmė keista keturspalvė.
Atsakykite prašau į iškilusius klausimus:

Kieno tai vėliava ?
Kas kuria Lietuvos ateitį?
Kieno iniciatyva yra išniekinta mūsų Valstybės vėliava? 

Laukiu Jūsų atsakymo.

Lietuvos pilietis
Gintaras Jonas Aleknavičius

 
 
 
Kas kuria Lietuvos ateitį ?

Sparčiau nei kiaulių maras Baltarusijoje, Lietuvoje plinta nutautinimo virusas. Visoje mūsų šalies teritorijoje sparčiai dygsta stendai, statomi už ES
Lėšas, kuriuose deklaruojama :

Kuriame Lietuvos ateitį. ...

Stenduose puikuojasi ES vėliava ir dar kažkokia keturspalvė, išstūmusi anksčiau, nors ir pačiame pakraštėlyje, buvusią Lietuvos trispalvę.

Taigi natūraliai kyla visa eilė klausimų :

- Kas kuria Lietuvos ateitį?

- Kur dingo Valstybės vėliava nuo automobilių valstybinių numerių?

- Kodėl kultūros darbuotojų atlyginimai mažiausi, o teisėjų ir prokurorų didžiausi? Ar tai ne represinės valstybės požymis?

- Kodėl viešai smerkiamas žymus krepšininkas, nupiešęs svastikos ženklą? Kodėl šventas senovinis saulės ženklas yra ujamas ir juodinamas, nors didžiojoje pasaulio dalyje gerbiamas ir naudojamas kaip pasaulio raidos ir šviesos simbolis?

- Ar mes turime bijoti ir atsisakyti kryžiaus, kadangi jį naudojo inkvizicija, kankindama ir degindama laužuose gyvus žmones?\

- Ar turime uždrausti raudoną spalvą ir penkiakampę žvaigždę, nes jas naudojo stalininių represijų vykdytojai?

- Ar turime uždrausti ir niekinti vaivorykštę, nes jos spalvas į savo vėliavą įdėjo homoseksualai?

- Kodėl žmonės, kovo 11-tą norintys žygiuoti Gedimino prospektu su tautine trispalve rankoje, apšaukiami naciais?

- Gal neužilgo mūsų sostinėje su valdžios ir teismų palaiminimu vyks ne tik homoseksualų, bet ir pedofilų ar nekrofilų eitynės?

- Kodėl į mūsų žemės gelmes ketinama suleisti milijonus tonų nuodingų, toksinių cheminių tirpalų?

- Kodėl valdžiažmogiai ciniškai meluoja žmonėms?
- Kodėl......?
- Kas vyksta?
- Kur mes einame?

Klausimai kilo Lietuvos piliečiui Gintarui Jonui Aleknavičiui 

 

Seimo narys prof. Vytautas Juozapaitis, gavęs atsakymą iš Lietuvos heraldikos komisijos, kreipėsi į Finansų ministrą ir paprašė išsiaiškinus šių stendų turinio iniciatorius, imtis skubių priemonių padėčiai ištaisyti.

PRIDEDAMA: Lietuvos heraldikos komisijos atsakymas.

Atsisiųsti