Zigmas Vaišvila. Birželio 3-iosios Forumo prasmė. II dalis – Kodėl valdžia iš mūsų tyčiojasi? 2015 m. birželio 25 d.

Tomas

Kaip sakė Pjeras Buastas - Yra nusikaltimų, kurie neišperkami, - tai Tėvynės išdavystė. Servilizmas - esminis išdaviko bruožas ir visi kurie sąmoningai nedalyvavo referendume yra Tėvynės išdavikai - dezertyrai. Šie žmonės, pamynė patį svarbiausią, šventą, Tautos susitarimą - Konstituciją, kuriame visi Broliai ir Sesės - Lietuviai, buvo sutartinai pasižadėję - saugoti teritorijos vientisumą. Mūsų Dievai, Protėvių vėlės ir kraujas, prakeiks visus bailius už išdavystę ir apgaulę, gyvus ir mirusius, jų gyvenimus ir visi iki vieno, dvės šuniška mirtimi. Tautos išdavikams atleidimo nėra:


Kas išdavikui nuodėmę atleis,
Kur pasislėps jis,
Kur jis nueis, -
Gėdos dėmė išdeginta ant jo kaktos...


Return
Jul 6, 2014 Posted by: Adminas